Дефиниция на обект на изследване

Понятието за обект на изследване се използва в областта на науката, за да се отнася до тема на изследването. Обектът на изследване уточнява какво ще бъде анализирано и как ще се изпълнява задачата. Определянето на правилния обект на изследване, следователно, е ключ към [...]

Продължете да четете