Определение за палеография

Терминът палеография произлиза от съвременната латинска палеография, от своя страна, образувана от две гръцки думи: palaio- (което се превежда като "палео") и -graphía (тоест, "-grafia"). Палеографията се нарича наука, която е посветена на анализа на [...]

Продължете да четете