Дефиниция на гумата

Гръцката дума pneumatikós дойде на латински като пневматик, което от своя страна произвежда в нашия език като гума. Като прилагателно, гумата напомня на това, чиято работа е възможна благодарение на въздуха или на друг вид газ. Пневматична машина, в тази [...]

Продължете да четете