Определение на инвестиционен портфейл

Портфолиото е куфарче, което се използва главно за съхранение и трансфер на документи и документи. Терминът, който произлиза от френския portefeuille, също се използва символично за обозначаване на това, което се използва за съкровище или транспорт [...]

Продължете да четете