Определение на индуктивизма

Индуктивизмът е логичен метод, който започва от конкретни твърдения, за да достигне до общи заключения . Индуктивното се осъществява чрез индукция : актът и резултатът от индуциране.

За да разберем как работи индуктивизмът, трябва да знаем, че действието на индуцирането се състои в извличане, от опит или конкретни наблюдения, на общ принцип, който се съдържа в тях. Индуктивизмът е част от така наречените научни методи , които са стъпки, които се следват по един систематичен начин за генериране на нови знания.

На общо ниво, индуктивизмът се състои от четири основни етапа . Първо, фактите трябва да се спазват и записват; След това ги анализирайте и класифицирайте. Трето, чрез индуктивно извличане се прави обобщение, което най-накрая трябва да се противопостави.

Индуктивният метод се основава на предположението за заключение, което е общо за съвкупността от събитията от един и същи клас. За да се стигне до това заключение, са разработени множество наблюдения.

Индуктивизмът по този начин отива от конкретното към общото. Дедуктивният метод , от друга страна, определя обратния път: от общото към конкретното.

Нека видим един прост пример за приложението на индуктивизма. Ако наблюдател забележи, че орлите са птици и летят, че кондорите са птици и летят и гълъбите са птици и мухи, заключението според индуктивния метод може да бъде, че всички птици летят . Въпреки това, въпреки че разсъжденията са правилни, това заключение не е вярно: пингвините и щраусите са птици и не летят.

border=0

Търсете друго определение