Определение на модулация

От латинската модулация терминът модулация е свързан с факта и последствията от модулирането . Този глагол има няколко приложения и приложения, като например промяна на свойствата на звука, промяна на факторите, които влияят на процедурата, за постигане на различни резултати, оставяйки ключ за обжалване пред друг или променящ стойността на честота , фаза или амплитуда на вълната. ,

За телекомуникациите , модулацията са онези техники, които се прилагат при пренасянето на данни за вълни-носители . Благодарение на тези техники е възможно да се възползват от комуникационния канал по най-добрия начин за предаване на по-голям поток от данни едновременно. Модулацията помага да се защити сигнала от смущения и шум.

Процесът на модулация се състои в промяна на параметър, който е в носещата вълна, в зависимост от промените на модулиращия сигнал. Можем да говорим за честотна модулация, амплитудна модулация, базова модулация и модулация на дължина на вълната , наред с други видове.

В музикалното поле модулацията се състои в моментално променяне на ключа , така че не трябва да се посочва в резултата с нов подпис на ключ и е възможно да се реши с помощта на каденция, въпреки че не е задължително. Като цяло, ние се стремим да преминем към близки тоналности (да не се бърка с физическата близост на бележките в персонала, но са свързани по някакъв пряк начин и които изискват най-малко промени или „ инциденти “, започвайки от основния), въпреки че понякога се търси промяна на режима (от мажор към малък или обратно) или за различни интервали.

След това обясняваме трите вида модулация, които понастоящем се вземат предвид:

* с помощта на мостния акорд : когато става въпрос за съседни тонове, според обяснението в предишния абзац. Идеята е да се започне от общ акорд до двете тоналности, а след това да се направи каденс, който да се реши в желаната дестинация. Най-простият случай, който е този, за който не е необходима промяна, е да се премине от тоналност към незначителна роднина или по-голяма, тъй като е от мажор към мал. От друга страна, най-сложният е модулен към тон, който споделя само един акорд с оригинала.

* чрез хроматизъм : той се състои от започване от хорда на основния тон и промяна на хроматична форма (повишаване или понижаване на половин тон), за да се превърне в акорд на нов тоналност, която не е свързана с първата. Ако, например, искате да преминете от мажор към минор (трябва да се отбележи, че главният сол на хорда със седмото му незначително е доминиращият C, което означава, че той играе съществена роля в този ключ, тъй като има много напрежение. между него и това, тоникът) е възможно да се вземе акорд от слънцето-майор и след това да се преобразува естествената (наричана още becuadro) в плоска.

* enharmonic : той се получава, когато начинът на писане на една или няколко ноти на акорд се променя, въпреки че продължават да произвеждат същите звуци . Практически пример е да се напише трайно слънце като плосък, който, оставяйки настрана особените оценки на някои струнни музиканти, трябва да произвежда същото количество вибрации, така че ухото не може да възприеме разликата. Музикално, разстоянието между две тоналности, включени в този тип модулация, е много голямо.

И накрая, модулацията на гласа се отнася до промяна на тона с хармония и мекота, т.е. без да се подчертават ушите на слушателя. Говорителите и актьорите трябва да могат да променят гласа си според пола, през който преминават, без да губят яснота в изразяване или елегантност.

border=0

Търсете друго определение