Определяне на рационални числа

В математиката е известно, че понятието за рационални числа се отнася до тези показатели, които позволяват да се знае коефициентът между две цели числа . Понятието за рационалност идва от дажба (част от едно цяло). Рационалните числа се формират от числа (които могат да бъдат изразени като коефициент: 5 = 5/1, 38 = 38/1) и частични числа (нецелочислени рационални числа: 2/5, 8/12, 69/253). ).

Всяко от цялото число има друг знак, който го следва; така че -1 е последвано от 0, а последното - от 1, последователно, и на свой ред между всеки от тях има безкрайни нерационални числа.

Рационалните числа позволяват да се изразят мерки . Когато сравните количество с вашата единица, обикновено получавате частичен резултат. Например: Ако разделя пица на две части, имам две половини. Всяка порция ще бъде 1/2 от пицата (част от две). В случай на вземане на двете порции, ще имам цялата пица (2/2 = 1).

Рационалните числа могат да се добавят , изваждат, умножават или разделят (с изключение на нула). Резултатът от тези операции винаги ще бъде друго рационално число. Тъй като цели числа могат да бъдат положителни или отрицателни, се прилага Законът за знаците . Начинът, по който да се определят операциите, ще варира в зависимост от наличието или отсъствието на един и същ знаменател във фракциите.

Историята на рационалните числа

Имаше време, когато цифрите не бяха част от ежедневието; имало е ден, когато те са били открити и в продължение на векове се е смятало, че те са елемент, независим от човешкото същество и с универсален и абстрактен характер (всяко число представлява една и съща сума на всички езици и култури). Но това не винаги е било така и това ни позволява да знаем, че е имало откритие-създаване на числа, каквито я познаваме днес, и като продукт на човешката дейност, то не е съвършено.

В гръцката култура 0 (нула) не се счита за число, тъй като не може да бъде сравнено с нещо истинско, то представлява нищо и нищо не съществува, затова те са го анулирали напълно; От своя страна, 1 не е цифра, защото е била с която останалите числа са формирани и следователно не могат да бъдат взети под внимание самостоятелно.

В началото на човечеството някои понятия, ясно различими днес, не бяха разбрани като такива. Всъщност мерките с големината и цифрите бяха направени, като се вземат предвид разликите и контраста, а не приликите и, както се очакваше, те не бяха точни части. Те биха могли ясно да разграничат вълк и много или между малка риба и кит, но не и между предмети с подобна величина или между подобни количества .

Възможно е жителите на Древен Египет да започнат да установяват ясни параметри, които определят рационалните числа, каквито ги познаваме. Математиците от онова време са използвали единни фракции , които са тези, чиито знаменатели са положителни числа. В случаите, когато се нуждаеха от фракции с не-единни числители, египтяните апелираха към сумата от различните единични фракции (известни като египетската фракция ).

От този момент нататък този аспект на знанието беше консолидиран до такава степен, че днес ни е трудно да отделим математиката от живота си и следователно от рационалните числа. Въпреки това, страстни за философията и произхода на нещата, продължават да се опитват да отговорят на вечната дискусия, са рационални числа, измислени от хората, или принадлежащи към откровение, което самата природа е направила нашите видове своевременно ?

border=0

Търсете друго определение