Определяне на сложна лихва

Интерес представлява концепцията, която идва от латинските interesse ( "внос" ). В своето икономическо или финансово приемане той се отнася до печалбата, стойността , печалбата или полезността на нещо. В същия смисъл става дума за печалбата, която се произвежда чрез капитала .

На практика интересът се появява като индекс, изразен като процент . Този индекс позволява да се направи оценка на цената на кредита ( "Получих ипотека с фиксирана годишна лихва от 20%" ) или рентабилността на спестяването ( "Моята спестовна сметка осигурява месечна лихва от 0,25%" ).

Следователно интересът показва колко пари се получават или трябва да бъдат платени в определен период от време. Кредит от 10 000 щатски долара с годишна лихва от 10% означава, че лицето трябва да се върне, след този период, $ 11,000. По същия начин фиксиран срок от 5 000 песоса годишно, с годишна лихва от 5%, ще осигури полза от 250 песо.

Понятието за сложна лихва се отнася до ползата (или разходите) от основния капитал при лихвен процент през определен период от време, при който получените лихви в края на всеки период не се оттеглят, а се прибавят към основния капитал. , Следователно интересите се реинвестират .

От друга страна, с обикновен интерес , лихвата, генерирана от основния капитал за определен период, не се натрупва, за да генерира лихвата, съответстваща на следващия период.

Следователно, за разлика от сложната лихва, обикновената лихва, произведена от инвестирания капитал, ще бъде една и съща за всички периоди по време на инвестицията, а процентът и срокът ще останат непроменени.

Важно е да се помни, че това е много фундаментално понятие, ако искате да знаете в дълбочина функционирането на различните лихвени проценти по текущите сметки и депозити .

Ефектът на мултипликатора

За да го разберем по-добре, може да се каже, че има сложна лихва, когато мултиплициращият ефект на парите се случва, т.е. капитал.

За да илюстрираме това обяснение, нека предположим, че имаме 1000 евро в сметка, която ни дава 10% годишно и ние таксуваме тези лихви веднъж годишно. След две години няма да имаме 1200 евро, но 1210, тъй като в края на първата година ще натрупаме 110 евро лихви, които ще бъдат добавени към нашата столица, за да оставим на разположение 1210 евро.

Важно е да се отбележи, че за разлика от това, което се смята, сложната лихва не се изчислява чрез умножаване на началния капитал с лихвения процент и броя на изчислителните периоди, а е малко по-сложно. Става дума за умножаване на текущия капитал, получен от първоначалния капитал (С) за всеки от интересите на всеки период. Профилът може да изглежда така:
C1 = C * (1 + i)
C2 = C1 * (1 + i) = C * (1 + i) * (1 + i) = C * (1 + i) ^ 2
...
Cn = C * (1 + i) ^ n

Ако се върнем към предишния пример, можем да покажем, че според първоначалния капитал с сметката и различните натрупани интереси, сметката ще бъде: C2 = 1000 * (1 + 0.1) ^ 2 = 1000 * 1,1 ^ 2 = 1000 * 1,21 = 1210 евро.

В заключение ще кажем, че при изчисляването на интереса е важно да се има предвид какви са условията, установени чрез договора . Ако в една банка те ни предлагат годишен депозит от 20%, който ще бъде депозиран в края на депозита и в друг от 19%, но където лихвата се плаща месечно и се включва отново в самия депозит; ясно с втория ще получим по-голяма печалба, защото ще натрупаме лихви за всеки период , докато при втория само сметката ще бъде направена веднъж в края на услугата.

border=0

Търсете друго определение