Определение на булева алгебра

За да разберем какво е булева алгебра , е необходимо да разберем концепцията за алгебра и да разберем кой е Джордж Бул . От алгебра можем да кажем, че това е клонът на математиката, който се харесва на обобщението на аритметичните операции, използвайки знаци, букви и цифри. Тези елементи са отговорни за представянето на математическите единици чрез символиката.

Британският Джордж Бул (1815-1864) междувременно е водещ математик, който се счита за един от пионерите в развитието на компютърните науки . Неговият теоретичен принос е довел до специализацията, известна като булева алгебра или булева алгебра .

Нещо повече, той се приписва дори на този британски математик и логик да бъде бащата на символичните логически оператори. Поради тази причина, за много специалисти, без съмнение, благодарение на него днес могат да се извършват всякакви логически операции, да, благодарение на символичните елементи.

Boole предложи схема или система за опростено изразяване на логически проблеми чрез две състояния ( невярно или вярно ) чрез математическа процедура. Тази структура се нарича булева алгебра.

Чрез системата, разработена от Boole, символите се използват за разработване на логически операции "YES" , "NO" , "O" и "Y" (или "YES" , "NOT" , "OR" и "IF" на английски), които могат да бъдат схематизирани по този начин. Това е един от стълбовете на изчислителната аритметика и електрониката .

Може да се каже, че булевата алгебра се обръща към алгебричните понятия за третиране на изказванията на предложената логика. Най-често срещаните операции са двоичните файлове , които изискват два аргумента. Нарича се логическа връзка с истинския резултат, който се получава, когато двете твърдения са верни: ако А е вярно и В е вярно, връзката А и В ще бъде вярна.

В допълнение към всичко по-горе, можем да отбележим, че се извършват и други операции, като следното:
- Операциите на Nularia, където противоречието и тавтологията са в центъра на вниманието. Можем да установим, че те се характеризират с факта, че те идват да върнат стойност, без да са необходими никакви аргументи.
-Обединени операции. Тези други са тези, които се определят от факта, че те се нуждаят от един аргумент, за да представят резултат. В допълнение към това трябва да подчертаем, че те могат да бъдат два вида: отричане или идентичност.

Не по-малко важно е да се знае друга серия от важни аспекти за булевата алгебра, сред които можем да подчертаем следното:
- Операциите трябва да се извършват следвайки йерархия, тъй като това е начинът, по който могат да дадат правилния резултат. Под това имаме предвид, че например, ако има скоби, първо трябва да решите какво е вътре в тях и след това да продължите да изпълнявате операцията към „навън“.
- В случай, че има няколко операции със същата йерархия, независимо дали те се впускат от ляво на дясно или от дясно на ляво, резултатът ще бъде идентичен.

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение