Определение на синусовия ритъм

Редът, който позволява да се организира поредица от неща чрез повторение на цикли в определени интервали от време, се нарича ритъм . Синусът , от друга страна, е свързан с нодула на сърдечната тъкан или с гърдата.

Понятието за синусов ритъм се използва в медицината, за да назове сърцето, което се счита за нормално . Това е референтна стойност, която може да бъде измерена чрез електрокардиограма и която е свързана с възрастта и други фактори.

Сърцето, което бие с синусов ритъм, привлича по пет различни вълни на електрокардиограмата с всеки ритъм. Тези вълни се генерират в ред, с относителна големина и през определени интервали. Когато вълните се отклоняват от синусовия ритъм, те вероятно ще облекчат съществуването на някои сърдечни патологии. Във всеки случай, специалистите знаят, че има промени в ритъма, които могат да се считат за нормални според контекста.

Синусовият ритъм предвижда средно между шестдесет и сто удара в минута. Вълните, които рисуват ударите в електрокардиограмата, се идентифицират с буквите P , Q , R , S и T : според анализа на тези вълни може да се изследва и синусовия ритъм.

Серията QRS , предшествана от P , трябва да варира между осемдесет и сто милисекунди. PR , от своя страна, трябва да продължи между 120 и 200 милисекунди. Тези и други параметри показват дали сърцето на пациента бие в синусов ритъм.

По-конкретно, установено е, че човек се счита, че има нормален синусов ритъм по отношение на сърцето си, когато се появят следните обстоятелства, разкрити чрез резултатите от проведената електрокардиограма:
- RR интервалът трябва да бъде абсолютно постоянен. Имаме предвид разстоянието между две последователни R вълни.
Всяка P вълна трябва да бъде последвана от това, което е QS.
-Интервалът, наречен PR, който е този, който се провежда между началото на вълната Р до началото на вълната Q или вълната R, е равен или по-голям от този на 0,12 секунди.
-Сърдечният пулс на въпросния човек е между 60 и 100 удара в минута.
-Положителната Р вълна е в II, а отрицателната в aVR.

Сред основните патологии, които могат да страдат от индивид и които са патентни, когато се прави, например, контролът на споменатия синусов ритъм са следните:
-Таквикардия, която се появява, когато сърдечната честота е по-висока от гореспоменатите 60 удара в минута.
- Брадикардия, от друга страна, е тази, която се появява, когато гореспоменатата сърдечна честота е под 60 удара в минута.
Синусова тахикардия, която се характеризира с факта, че спазва стриктно всички характеристики, които са определени да идентифицират синусовия ритъм, освен ако сърдечната честота не надвишава 100 удара в минута.

Важно е да се има предвид, че независимо от това, дали синусовият ритъм, разкрит от електрокардиограмата, е нормален, тази характеристика не изключва наличието на патологии .

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение