Дефиниция на социалното здраве

Концепцията за здравето се отнася до физическото и психологическото благополучие на индивида. Въпреки че идеята обикновено се свързва с липсата на болести, здравето надхвърля този проблем. Социалното , от друга страна, е това, което е свързано с обществото (групата хора, които живеят в даден регион и споделят една и съща култура).

Понятието за социално здраве е свързано със социалната държава, която човек има според условията на своята среда . Здравето на човека, както физическо, така и психическо, винаги зависи от социално-икономическия контекст.

Следователно социалното здраве се фокусира върху обстоятелствата, които обуславят благосъстоянието на субекта . Става дума за условията, произтичащи от разпределението на ресурсите и властта , свързани с политиките, които се разработват на местно и международно равнище.

Да предположим, че човек е роден и израснал в несигурна къща, в която няма достъп до питейна вода. В неговия квартал има открити сметища за отпадъци и черни пътища, които наводняват, когато вали. За да влезете в болница, трябва да пътувате няколко километра, тъй като в района няма медицински центрове.

Всички тези условия, които правят социалното здраве засяга благосъстоянието на този човек, както и това на всички техни съседи. Тези хора са в състояние на уязвимост към различни заболявания, произтичащи от условията им на живот. За да подобри социалното здраве на въпросния квартал, държавата трябва да направи инвестиции за разширяване на обслужването на питейна вода, почистване на околната среда, изграждане на медицински център и др.

Както се вижда, детерминантите на социалното здраве са всички онези обстоятелства, които заобикалят живота на хората, откакто са родени, и които ги придружават по време на тяхното развитие и включването им в системата. Има много фактори, които допринасят за реалността на всеки индивид, а мнозинството зависи от правителството и властите, тъй като те са тези, които трябва да гарантират на всички граждани еднакво благополучие и равни възможности .

Една от най-дискутираните точки в този контекст е общественото здраве, тъй като в много страни безплатната здравна услуга е несигурна и недостатъчна, за да отговори на реалните нужди на хората. Докато на места като Англия има ярка мрежа от центрове за грижи, добре организиран, хигиеничен и свободен достъп, има твърде много примери за обратната ситуация: болниците, в които професионалистите са враждебни, чакането е твърде дълго и хигиената заспива отсъствие.

Детството е ключовият момент в нашия живот и е време, когато правителствата трябва да се съсредоточат най-много, за да осигурят благосъстоянието на хората. Някои от най-широко разпространените предложения за постигане на социално здраве е да се предложат на всички деца едно и също качество на образование, докато завършат средното си образование: ако всички хора имат достъп до образование на високо ниво от малки и до достигане на младост, то ще намалее значително неграмотност и следователно бедност и престъпност.

Също така по време на детството, но през останалите етапи на растеж е много важно да имаме благоприятна среда за лично и професионално развитие. Чисти и безопасни улици, паркове в добро състояние, училища и библиотеки с голямо разнообразие от жанрове са някои от основните изисквания. Но освен безопасността, здравето и достъпа до образование е много важно да се предложи на населението пространство за отдих и развлечения, при условие че те се приемат за спорадични моменти, които служат за подновяване на енергията и продължаване на строителството.

border=0

Търсете друго определение