Определение на алгебра

Алгебрата е името, което идентифицира клон на математиката, който използва числа, букви и знаци, за да може да се отнася до множество аритметични операции. Терминът произхожда от латинската алгебра , която от своя страна идва от арабска дума, която се превежда на испански като "редукция" или "съпоставяне".

Този етимологичен произход позволява, че в миналото изкуството е било известно като алгебра, фокусирана върху намаляването на костите, които са били изместени или счупени. Това значение обаче не е използвано.

Днес ние разбираме като алгебра математическата област, която се фокусира върху отношенията , структурите и количествата . Дисциплината, известна като елементарна алгебра , в тази рамка, служи за извършване на аритметични операции (събиране, изваждане, умножение, деление), но за разлика от аритметиката използва символи (a, x, y) в вместо да използва номера . Това позволява да се формулират общи закони и да се отнасят до непознати числа ( неизвестни ), което позволява разработването на уравнения и анализа, съответстващ на тяхната резолюция.

Елементарната алгебра постулира различни закони, които позволяват да се знаят различните свойства, които имат аритметичните операции. Например, добавянето (a + b) е комутативно (a + b = b + a), асоциативно, има обратна операция (изваждане) и има неутрален елемент (0).

Някои от тези свойства се споделят от различни операции; умножението , например, също е комутативно и асоциативно.

Той е известен като фундаментална теорема на алгебрата , от друга страна, за постулат, според който в неконстантна променлива, където има сложни коефициенти, един полином има толкова корени, колкото и неговите степени на маркировка, защото корените се вземат предвид с техните мултиплетности. Това предполага, че тялото на комплексните числа е затворено за операциите на алгебрата.

Булева алгебра

Системите за управление, като конектори и релета, използват много компоненти, които имат две много диференцирани състояния: отворени (води) или затворени (не управляват). Те се наричат всички или нищо или логически компоненти .

Тези състояния са представени с числа 1 и 0, което улеснява систематичното изследване на поведението на логическите компоненти. На свой ред се прилагат набор от закони и общи свойства, които нямат пряка връзка с вида на въпросния елемент (няма значение дали е логически , реле или транзистор).

Според всичко това, всеки компонент от всички или нищо не може да бъде представен от логическа променлива, което означава, че може да представи стойност 1 или 0. Булевата алгебра е групата от закони и правила, които са взети под внимание. да работи с този тип променливи; Името му идва от фамилията на създателя, самоукият английски математик, чието първо име е Джордж и който е живял през деветнадесети век.

Булеви променливи в програмирането

Също известни като флагове , булеви променливи (от Castilianized и от "boolean", така че произношението им е "buleanas") може да получи една от двете стойности; те обикновено са свързани с вярно и невярно , а в много езици за програмиране е възможно да се използват числата 1 и 0 или думите взаимозаменяеми.

Неговата полезност е много широка, тъй като в програмирането всичко зависи от уменията и креативността на всеки човек по-специално и е невъзможно да се определи един уникален начин да се структурира код или да се използва ресурс. Най-общо казано, променлива от булев тип се използва за записване на изпълнението на дадена задача; Например, в началото на приложението графиката обикновено се зарежда за интерфейса и музиката, а логическата променлива може да бъде инициализирана с "false", за да се изчака процесът да бъде завършен и след това да се промени на "true", така че че програмата не се опитва да повтори стъпките и да се придвижи напред.

border=0

Търсете друго определение