Дефиниция на яснота

Прозрачността е качеството на ясен . От друга страна, това прилагателно се отнася до това кой е ясен в своите изрази, разсъждения или стил . Например: "Този писател е един от най-ясните мислители в целия американски континент , " "Кметът се върна, за да покаже своята яснота, като помоли последователите си да не реагират на агресията , " "Дядото загуби известна яснота, но тялото му все още е безупречно .

Lucidez

Прозрачността обикновено се свързва с интелектуалния капацитет , анализ или размисъл, който човек има. Онези, които се считат за ясни, често предизвикват възхищение от мислите си за дадена ситуация или за способностите им да видят проблемите по различен начин от останалите.

Друг начин да разберем яснотата е като умствената бързина . В момент на напрежение или несигурност, ясен човек има най-големите рефлекси и способността за реакция. Ако има късо съединение в къщата, знак за яснота е прекъсване на електрическата енергия.

Прозрачността, от друга страна, е кохерентност или съзнание . Медицинско лице може да съобщи, че човек е хоспитализиран в интензивна, но ясна терапия, което означава, че индивидът се намира във времето и пространството. От друга страна, ако човек е в безсъзнание, ще се каже, че той не показва признаци на яснота.

Като се започне от този смисъл, ние трябва да подчертаем, че има това, което се нарича намаляване на умствената яснота, което може да се определи като състояние, в което съвестта на човека е намалена. Такъв би бил случаят например със запетая.

Много от тях са причините, които могат да накарат индивида да пострада, че гореспоменатото намаляване. Сред най-важните обаче са следните:
• Инциденти като топлинен удар или хипотермия.
• Мозъчни заболявания като болестта на Алцхаймер, гърчове от различен произход или гърчове.
• Прекомерна консумация на алкохолни напитки или други видове наркотици.
• Проблеми в сърдечната или дихателната система, като аритмия, хипотония, хипертония или хипоксия.
• Патологии като хипергликемия или чернодробна недостатъчност.

В допълнение към всичко по-горе, трябва да подчертаем, че в рамките на литературата има няколко произведения, които използват термина в тяхното заглавие, който сега анализираме. Такъв би бил случаят например с "Атаката на ясността". Джил Тейлър е автор на този автобиографичен и движещ се разказ, в който тя разказва как преди години тя е претърпяла огромен инсулт, който я е накарал да загуби различни умствени способности.

Тази ситуация и нейните осем години твърди възстановявания, подложени на медицински и рехабилитационни задачи, са онези, които стават централни оси на работата, която позволява не само да се познава добре човешкото тяло, но и да се преодолява случай на преодоляване главни букви

"Есе за проницателност" , накрая, е роман, написан от португалец Хосе Сарамаго и публикуван през 2004 година . Тази книга отразява възможните последици от една мирна революция, която се осъществява в рамките на демократичен режим.

border=0

Търсете друго определение