Определение на социалния проект

Тези действия и идеи, които са взаимосвързани и осъществявани по координиран начин с намерението да се постигне целта, съставляват това, което е известно като проект . Социалното , от друга страна, е прилагателно, свързано с обществото (общността, формирана от индивиди, които споделят култура и си взаимодействат).

Следователно един социален проект има за цел да промени условията на живот на хората . Намерението е проектът да подобри ежедневието на обществото като цяло или поне на най-необлагодетелстваните социални групи.

Важно е да се има предвид, че социалните проекти могат да бъдат насърчавани от държавата , но също и от неправителствени организации , сдружения или дори от частни компании .

Обичайното нещо е, че един социален проект има за цел да задоволи основните нужди на хората. По този начин повечето от тези проекти се стремят да насърчават подобрения в областта на образованието , жилищното настаняване , здравеопазването или заетостта .

Концепцията за социалния проект се стреми да поддържа баланса между три основни точки, които придават смисъл на неговото съществуване: нестабилността на индивида, която може да доведе до липса , която трябва да бъде решена чрез отговорността на социалния работник. Когато единият край се увеличава, другият намалява.

Според начина, по който един социален проект има за цел да разреши недостатъците на хората, е възможно да ги класифицираме в няколко типа, сред които са следните:

* онези, които търсят пряко удовлетворение от определена липса въз основа на конвенциите на тяхната социална среда;

онези, които помагат косвено да направят възможно удовлетворяването на тази липса;

* онези, които търсят подобряване на определени ситуации чрез представяне на нови производствени системи;

тези, които се занимават със ситуации, които не са част от нормата на обществото, в което се проявяват;

* тези, които имат за цел използването на технологии на организацията, които позволяват да се правят промени в общността.

Социален проект, например, може да се състои в изграждане на стая за първа помощ в нуждаещ се квартал. Съседите, събрани чрез промоционална компания, правят колекция за закупуване на материалите и след това изграждат помещенията.

Друг социален проект е този, който прави правителството на провинцията за изграждане на популярни жилища . Правителството нарежда серия от кооперативи да отглеждат къщите с публични средства: къщите най-накрая се дават на населението чрез лотария.

За да се осъществи социален проект, е необходимо да се положат важни усилия, които съчетават различни елементи и ресурси . На първо място, трябва да се разработи система за определяне и подреждане на приоритетите, така че да има ясни цели и да е възможно да се отговори на всички тях. След това трябва да продължите, за да получите правилните инструменти за решаване на всеки проблем, тъй като е безполезно да действате без твърдост или с неподходящи решения.

Въпреки че може да изглежда несправедливо за някои хора, много е важно да се изберат проблемите, които имат възможно решение с наличните енергии и ресурси, по същия начин, по който лекарите и спасителите трябва да се изправят пред трудното решение да спасят тези които имат повече шансове да оцелеят.

В допълнение към действията и наблюдението на обществото, социалните работници трябва да запазят момент за размисъл и самокритика ; само ако се поучим от грешките си и сме в състояние да ги разрешим, ще можем да подадем ръка на другите. Оценяването на представянето е знак за смирение, една от основните ценности на всеки човек, който иска да посвети живота си на изпълнението на социални проекти.

border=0

Търсете друго определение