Определение за циклично

Гръцката дума kyklikós дойде на латински като cyclĭcus , която в нашия език произхожда като циклична . Това е прилагателно, което се отнася до това, което е свързано с един цикъл .

Циклите са временни периоди, които се случват (т.е. когато завършат, започват отново). Тя се нарича още цикъл на множеството фази или етапи, през които преминава периодичното явление .

Следователно нещо циклично е това, което се повтаря периодично или което след определено време се връща в предишно състояние или конфигурация.

Говори се за циклично време, което да напомня за разбирането на времето като нещо кръгообразно, с повтарящи се характеристики. Последователността на сезоните или организацията на времето според времето на дъжд и суша, например, принадлежат към тази идея за цикличното време.

Григорианският календар , който всяка година се разделя на дванадесет месеца, има линейни, но и циклични характеристики. Всяка година започва през януари и приключва през декември: след декември от една година, януари пристига за още една година. Разделянето на времето през лятото, есента, зимата и пролетта също е циклично.

Цикличните числа , от друга страна, са цифри, които, когато се умножават последователно, водят до число със същите числа като оригинала, макар и в различен ред. За да може дадено число да принадлежи на този клас, е необходимо неговите последователни множители да са циклични пермутации .

За математиката, пермутацията се състои в променяне на реда или формата, в която елементите на подреден списък (известни с името на tuple ) или подреден набор са подредени по такъв начин, че да няма повторни елементи. В този контекст намираме понятието циклична пермутация , случай, при който може да има някои фиксирани елементи, т.е. да се установи кои от тях се движат по цикличен начин.

Цикличната група е тази, която може да бъде генерирана от един елемент; С други думи, можем да кажем, че в групата генератори всички елементи могат да бъдат изчислени като мощности само на един.

Това принадлежи на областта на абстрактната алгебра, по-специално на теорията на групите, която се фокусира върху изучаването на някои алгебрични структури, задача, която включва тяхната класификация, дефиниране на техните свойства и разпознаване на техните приложения във всички възможни области, които надвишават математиката .

Както всяка група, която се появява от елемент на групата на генератори G, е от своя страна една от нейните подгрупи, за да покаже, че тя е циклична група, достатъчно е да покажем, че G е единствената от неговите подгрупи, която съдържа основния елемент .

В областта на химията , накрая, цикличното съединение има въглеродни атоми, които се свързват в пръстен. Бензолът е циклично съединение, тъй като има молекулярна структура с тези свойства.

Нафталинът от своя страна е пример за съединение, в което има няколко пръстена в една молекула, и в този случай думата "полициклична" се използва за нейното описание. От друга страна, когато пръстенът съдържа повече от дванадесет атома, ние говорим за "макроциклично" съединение.

Има няколко категории циклични съединения , а някои от тях имат подкатегории: алициклични съединения , където намираме циклоалканите и циклоалкените ; ароматни въглеводороди , които от своя страна могат да бъдат полициклични ; хетероцикличните съединения ; макроциклите .

В живота има много периоди, които сякаш се забиват в един цикъл, който се повтаря за неопределено време. Някои от тези циклични периоди не са отрицателни, въпреки че те могат да бъдат досадни или трудни за пресичане, но други могат да представляват автентични емоционални блокове, които ни потопят в кошмар, от който не знаем как да се измъкнем.

border=0

Търсете друго определение