Определение на решението

Терминът „ изпитание“ , който идва от латинския iudicium , има различни употреби. Например, способността на душата да позволява да се прави разлика между добро и зло или между истинско и невярно. От друга страна, решението е становище , становище или решение .

Juicio

Опитът се формира от субект (понятието за обекта на опита), предикат (понятието, което се прилага за субекта) и съполи (което е стабилно, ако мисълта е подходяща или не на обекта на опита).

"Човешкото същество е превъзходно" е пример за преценка, където "човешкото същество" е субект, "превъзходно" е предикатът и "е" е съвкупността.

"По мое мнение, вие действате по грешен начин" , от друга страна, той показва как терминът може да се използва в едно изречение.

Съдът е и състояние на здрав разум, който се противопоставя на лудостта или делириума: „Изглежда, че баща ти е загубил ума си; по никакъв начин не можем да изпълним техните искания , "" Президентът е човек на правосъдие, който не взема леки решения . "

Процесът е свързан и с правосъдието, тъй като това е правен спор между страни, които се представят пред съда. Съдебният процес предполага, че има подкрепа на права или интереси, които се противопоставят на това, което се защитава от противната страна: "Ще съдя всички журналисти, които ме оклевети" , "Брат ми инициира дело срещу компанията, която го освободи без причина и не му е платило съответната компенсация " , " процесът приключи с осъждането на всички обвиняеми . "

Човекът налага своите правила над тези на останалите живи същества, наранявайки ги без да бъдат наранени, изисквайки без да приемат исканията. Но най-важната и болезнена характеристика не е вредата, която причиняваме на други видове, а на самите нас. Ето няколко примера за съдебни процеси, в които обвиняемите бяха осъдени, въпреки невинността им :

Сократ : Атина на своето време все още страда от последствията от конфронтацията със спартанците, което кара хората да се съмняват в ползите от демокрацията . Но Сократ настояваше, че няма по-добра система и той не се поколеба да се противопостави на правителството си, за да изрази своите идеи. Това го накара да бъде осъден на смърт чрез отравяне;

Исус Христос : Неговото самопровъзгласяване като Божие дете е само една стъпка по пътя, който ще го накара да стане една от най-големите противоречия в историята на религията. Неговите многобройни чудеса, неговите декларации и неговите учения, основани на метафори и актове на вяра, не са далеч от спектакъла на илюзионизма на настоящето и никакъв магьосник не е окачен на кръст и брутално убит;

вещиците от Салем : предполагаемите вещици са били жени, обвинени от граждани в извършването на различни сатанински практики, но историята разказва, че съдиите никога не са изисквали да се подчиняват на организирани процеси на разследване , но разчитали на слуховете да ги изпратят на ужасна смърт , Това се случи в края на седемнадесети век в бившата провинция на Масачузетския залив, в Съединените щати;

Ян Хус : бил е учен по религия и философия, роден в Чешката република през втората половина на XIV век, който е работил като професор в Университета на Каролина в Прага. След като е ръкоположен за свещеник, той се възползва от позицията си, за да критикува различните корупционни действия на Църквата, като прекомерно обогатяване и преследване на неверниците. Неговата цел беше да се превърне в институция, напълно откъсната от материализма, да води пример. Хъс призова последователите си да пренебрегват думите на колегите си, като увериха, че те не са надеждни хора; дори каза, че папата е самият Антихрист. Той защитава убежденията си до края и поради тази причина е осъден да умре на клада.

border=0

Търсете друго определение