Определение на апаратурата

Инструментариумът е процесът и резултатът от инструментариума . Този глагол се отнася за локализиране, приспособяване или подреждане на определени инструменти, за да има резултатите от конкретно музикално произведение за инструментите, които ще го възпроизвеждат, или да поръчат или развият нещо.

Например: "Моля, ако инструментариумът на операционната зала бъде готов за десет минути" , "Концертът беше чудесен благодарение на отличната апаратура" , "Инструменталната част на проекта ще отнеме около три седмици" .

По този начин, като се започне от това значение, трябва да се подчертае съществуването на област, наречена електронна апаратура. Това е отговорността, в рамките на гореспоменатия технологичен свят, която й дава името си, да извършва целия процес на проектиране, изпитване и контрол на различните необходими електронни и електрически уреди.

Той е известен като музикално оборудване на студиата и дейност, която се състои в генериране на музика чрез инструмент. Тази реализация изисква да се вземат предвид различните свойства на всеки инструмент, като например тембър или тон; имат способността да постигнат правилно изпълнение; и да се знае каква е конвенционалната нотация на въпросния инструмент.

Хирургическите инструменти , от друга страна, са кариера на университетско ниво, където се предават знания, необходими за работа с медицински инструменти и аксесоари. Тези знания позволяват на инструменталиста да бъде част от хирургическите интервенции.

Основният елемент в хирургическата апаратура е масата за инструменти , част от обзавеждането, която се намира в помещението за интервенция и представя разположението на елементите, които ще се използват в операцията.

На същата маса се намира съответния хирургически инструмент, което ще позволи на въпросния лекар да предприеме с всички гаранции предстоящата намеса. В този смисъл трябва да се подчертае, че споменатите уреди могат да бъдат класифицирани според функциите, които позволяват да се изпълняват.

По този начин имаме следното:
Умътът е този, който позволява да се разделят тъканите. Най-важни са ножиците или скалпелите.

Това, което се използва за поддържане или мобилизиране на тъкани, а също така се нарича скоби.

Разделянето, което носи името си от функцията, която има. Той се използва за хирурзите, за да могат да изпълняват задачите си по по-ясен и опростен начин. Той е известен също като сепаратор.

Инструментът за затягане, от друга страна, е този, който има функцията да хваща очилата, без да им прави каквито и да било щети.
Аспирацията е отговорна за почистването на екстравазирана кръв, което затруднява въпросния хирург да види органите или другите структури на тялото.

Синтезата е последната и е тази, чиято мисия е да помогне и да ускори лечебния процес на раните, който се използва за зашиване.

Тя е известна като индустриална апаратура , накрая, набор от инструменти, които позволяват измерване, преобразуване, контрол или предаване на променливите на даден процес. Това позволява да се оптимизират използваните ресурси.

Променливите, с които можете да работите чрез промишлени уреди, могат да бъдат химически (като нивото на киселинност на земята) или физически (влажност, температура и др.).

border=0

Търсете друго определение