Определение на множеството

Комплект (от латински coniunctus ) е това, което е прикрепено, съседно или включено в нещо друго , или което е смесено, комбинирано или свързано с нещо друго . Затова наборът е съвкупност от няколко неща или хора .

Conjunto

Например: "Помогнете ми да заредя тази кутия в камиона" , "В тази страна политическите партии са групи от крадци и мошеници" , "Борбата приключи, когато група полицаи присъстваха и наредиха разпръскването на присъства . "

Съвкупността от елементите, които имат общо свойство, което ги отличава от другите, е известно още като набор: "Днес ще работим с множеството прости числа" , "Наборът от гласни е по-прост от множеството съгласни " .

Друга употреба на цялата концепция е групата хора, които изпълняват песни, свирят на музикални инструменти и / или танцуват : "Моята мечта е да свиря в рок група" , "Исторически английски рок банди винаги са постигали по-голям успех. международни от американците . " В подобен смисъл, играчите от един и същи отбор са част от група: "Целият blanquiceleste се налага от двама на един на съперника си . "

Играта на женската рокля , накрая, също получава името на комплекта: "За моя рожден ден, съпругът ми ми даде комплект чували и панталони" .

Математически множества

В областта на математиката наборът сочи към съвкупността от обекти, които имат обща собственост. Наборът се състои от краен или безкраен брой елементи, чийто ред е без значение. Математическите множества могат да бъдат дефинирани чрез разширение (изброяване на всичките й елементи един по един) или чрез разбиране (споменава се само една характеристика, обща за всички елементи).

Едва в началото на 19-ти век учените започват да използват понятието за цяло, което съвпада с напредъка в изучаването на безкрайността . Математиците Болцано и Риман, двама души, чиито приноси все още са необходими днес, използваха абстрактни набори, за да изразят своите идеи.

Може да се спомене и работата на Дедекинд, друг пионер, който е оставил на съвременната алгебра важни основи, с конюнктическа гледна точка ; Сред понятията, на които той работи, можем да споменем дяловете (семейства от подмножества на даден набор), морфизмите ( функции, които свързват две математически обекти, запазващи тяхната структура) и еквивалентните отношения (служат за намиране на определени елементи от множеството, те имат общи характеристики или свойства).

Авторът на теорията за множествата, изучаван като самостоятелна дисциплина, е германският математик Георг Кантор, който с особена отдаденост изследва множеството безкрайни числа и техните свойства.

Възможно е да се изпълняват някои основни операции, които позволяват намирането на набори в други:

съюз : той е символизиран с вид U , и това е множеството, образувано от елементите, които принадлежат на което и да е от множествата, които са предложени за съюз (в случая на A и B, полученият набор ще бъде A U B);

пресечната точка : нейният символ е подобен на U, завъртян на 180 ° и позволява да се намерят общите елементи, които са дали определени множества;

разлика : започвайки от множества А и В, разликата им ще бъде множеството А, образувано от елементите, които са само в А;

допълнение : ако множеството U съдържа едно от име А, то тогава допълнението на последното ще бъде това, което съдържа елементите, които не принадлежат на А;

симетрична разлика : нейният символ е триъгълник и представлява множеството от елементи, които принадлежат само на един от двата определени множества;

Декартово произведение : множеството A x B е декартово произведение на A и B и се постига с подредени двойки на елемент от A, последван от B (a, b).

border=0

Търсете друго определение