Определение за ромб

Ромбо е концепция, която идва от латинската дума rhombus, която от своя страна произлиза от гръцкия език. Това е термин, използван в контекста на геометрията за отнасяне към паралелограма с два ъгъла, които са по-големи от другите двойки и чиито страни са равни .

Можем да анализираме различните категории, в които са включени диамантите, за да разберем точно от какво се състоят. В най-широкия смисъл ромбовете са многоъгълници : плоски фигури, които се образуват от ограничен брой прави сегменти, които се появяват последователно в равнина.

Тези прави сегменти се наричат страни . Тъй като диамантът има четири страни, той се нарича четириъгълник . От друга страна, в рамките на групата на четириъгълника ромбът е успоредник , тъй като има паралелни страни (две до две) и с противоположни страни, които са равни.

Накратко, ромбът е многоъгълник, четириъгълник и паралелограма, чиято специфичност е да имат всички страни равни и с двойка ъгли, които са по-големи от другите две.

Сред другите свойства на диаманта откриваме, че неговите диагонали са перпендикулярни един на друг и се пресичат в стимулатора и че двете им височини имат същата дължина като диаметъра на обиколката.

Устройството на триъгълника е точката, в която се отрязват трите бисектриса на нейните вътрешни ъгли и също е централната точка на обиколката, вписана на тази фигура и която е на същото разстояние от всяка от страните. Концепцията за бисектриса , от друга страна, е линия, която докосва върха на ъгъл и го разрязва на равни части. Вписаният кръг е такъв, който може да бъде изтеглен вътре в полигона, така че да докосне всички страни.

Възможно е да се изчисли площта на диаманта чрез умножаване на неговите диагонали един с друг и разделяне на резултата на две. Друга възможност да се знае областта на тази фигура е да се умножи базата по височината.

Извън областта на математиката диамантът е особено популярна фигура, тъй като има движение, което я прави по-впечатляваща от другите, като квадрата или кръга. Много лого, продукти и символи се харесват на формата на диаманта, а някои примери са изброени по-долу:

* Японската компания Mitsubishi, една от най-важните в страната, има лого, в което три диаманта се виждат, свързани с един от нейните върхове в центъра на изображението, така че да изглеждат като три части на голям триъгълник;

* В зависимост от това как го гледате, логото на компанията Renault е ромб, който е бил отрязан две секции, както отгоре, така и отдолу, оставяйки го с още два върха . В рамките на тази основна фигура има правилен ромб, който може да се счита за дупка в образа , тъй като останалото изглежда като ръб;

* Ханола хапчетата са едни от най-старите и най-разпознаваеми на пазара: те са пуснати на пазара от 1906 г. и техните опаковки и външен вид са много специфични, и двата с форма на диамант. Въпреки че са създадени в Барселона преди повече от век , сега е възможно да се получат в много части на света и те имат специална популярност сред певците, тъй като служат за изясняване на гласа, облекчаване на симптомите на кашлица и освежаване на дишането;

* една от фигурите на игрите с карти, така наречените диаманти , всъщност са диаманти;

Кометите, също известни като хвърчила , обикновено се правят с тази същата геометрична форма.

border=0

Търсете друго определение