Определение на отпечатъка

Отпечатъкът е отпечатък , марка или марка, оставени от лице или обект. Това е особена и отличителна характеристика или знак. Нека да видим някои примерни изречения: "Отпечатъкът на новия треньор вече е забелязан в екипа" , "Автомобилът все още показва ударния печат" , "Няма чудесен глас, но ми харесва отпечатъкът му" .

Impronta

Друго определение за отпечатване е свързано с бързия и необратим процес на обучение, който се развива по време на определени критични фази на развитието на някои организми. В тези периоди възприемчивостта на организма е по-голяма и улеснява ученето .

Той е известен като геномно отпечатване на феномена, който се характеризира, тъй като някои гени се изразяват по определен начин в зависимост от пола на родителя; с други думи, някои гени или геномни области имат биохимични белези, показващи техния родителски произход. Възможно е да се забележат два типа съюзи, които предизвикват отпечатване: ковалентни и нековалентни връзки . За да се осъществи това, е необходимо наличието на ядрена ензимна машина, която трябва да поддържа маркировките по време на клетъчния цикъл.

Геномното отпечатване се създава по време на гаметогенезата, фаза, в която всяка двойка хомолози отделя хромозома до яйцеклетката или спермата; по-късно, в ембриогенезата и по време на растежа до зряла възраст, гените, които са получили отпечатъка, поддържат своите алели в съответните им състояния: бащинска или майчината. По този начин отпечатъците функционират като матрица за изграждане на техните копия, те са наследени и е възможно да се идентифицират чрез молекулярни анализи.

Функцията на геномния отпечатък е много по-важна от простото постоянство на родителския произход на алелите на даден ген, тъй като те служат така, че генната експресия на една родителска копие или друга се намалява, което води до липса на равновесието на хомоложните алели или, с други думи, в които един от тях е предпочитан пред другия, в зависимост от неговия произход.

Има някои заболявания на хората, които са свързани с геномното отпечатване, сред които са синдромът на Прадер-Уили (който влияе върху развитието в детската възраст и генерира интелектуални и психомоторни увреждания, наред с други нарушения) и синдромът на Ангелман (предотвратява правилното развитие на езиковия капацитет и атакува двигателната система), двете свързани с област на хромозома 15 в частност. От друга страна е синдромът на Beckwith-Wiedemann (предупреждава се от наднорменото тегло на новороденото, от наличието на вътрешности, които не са в коремната област или от прекомерния размер на езика).

Трябва да се спомене, че много видове живи същества, включени в нас, получават по наследство копие от майчиния автозомен ген и друг от бащиния ген и че тези две изпълняват функция за голяма част от гените; но в някои от тях едно от двете копия е отменено. За да разберете дали причината за заболяването е в процес на геномно отпечатване, първо е необходимо да се изследва родословното дърво на засегнатото лице, за да се анализират другите случаи: ако същото нарушение не се изразява по един и същи начин във всички случаи. членове на семейството, тогава проблемът произтича от отпечатъка.

Хормоналното отпечатване е друг генетичен феномен, който възниква по време на първата среща между хормона и неговия рецептор в определени критични периоди от живота и който определя последващия капацитет на транслацията на клетъчния сигнал.

Накрая, отпечатъкът е възпроизвеждането на изображение , релефно или кухо, върху мек материал, за който трябва да се използва матрица или печат.

border=0

Търсете друго определение