Определение за степен

Rasante е термин, който може да се използва като прилагателно или съществително. В първия случай, думата се отнася до това, което раса (това е, че се търка срещу друго тяло, когато се движи).

Например: "Ниското топче погали левия пост и беше изгубено от долната линия" , "Орелът, в нисък полет, завладял плячката си с ноктите си и го отнесъл на върха на планината" , нисък изстрел и невъзможно да се спре “ .

Като съществително, градиентът е линията на повърхността, която се взема предвид в съответствие с паралелността или наклона, който той представя пред хоризонталната равнина. Понятието се използва в архитектурата за назоваване на въображаемата линия, която има определен ъгъл на наклон.

Правилата за изграждане могат да предвиждат съществуването на класове, за да се гарантира безопасността . В Чили , за да се цитира случай, в разделителната разделителна линия се предвиждат два класа : наклонът от 45 градуса , който се намира в земята, и наклонът от 70 градуса , разположен в горния край на разделителната стена. Тези степени не могат да бъдат надвишени при строителството, обновяването, разширяването и др.

Той е известен като пасищна светлина , от друга страна, към осветлението, което се прилага към една работа или тяло от едната страна и със слаб ъгъл на падане. Това позволява да се подчертаят кадрите и контурите чрез сенки.

В случая на фотографиране и осветяване на филми, например, пасищната светлина се получава чрез прилагане на светлинен източник с ъгъл, почти перпендикулярен на сцената , така че обектите да имат много силно засенчване, което увеличава неговата острота. и генерира много специфичен ефект, който ги отличава. Въпреки че тази техника може да бъде използвана по абсолютно изкуствен начин, възможно е също така да се възползвате от слънчевата светлина, въпреки че в този случай се получават само добри резултати в два момента от деня, по-конкретно при залез и зазоряване, тъй като това е времето, когато лъчите удариха Земята под прав ъгъл.

Важно е да не се бърка понятието за пасищна светлина с тази на подсветката , тъй като тази техника включва осветяване на обект или сцена, така че те да са между източника на светлина и камерата и че последната точка на един срещу друг.

Слабата светлина на снимката позволява да се създаде много специфична естетика, която може да бъде възприемана от обществеността като нереалистична, дори когато се използва слънчева светлина, тъй като телата показват вид, който се характеризира с два добре дефинирани региона: осветеният и засенчени или, с други думи, светли и тъмни, с кратък и насилствен преход . В една нормална сцена светлината отскача от безкрайни точки и носи нюанси на цветовете на различните обекти, така че засенчването обикновено е много по-фино.

Не е изненадващо, че пасищната светлина помага да се подчертаят повърхностните дефекти, а реставраторите на картини и произведения на изкуството се възползват от тази функция, за да проучат внимателно обектите за несъвършенства, които не могат да бъдат открити с просто око. Малък прорез може да остане незабелязан, ако получи преден светлинен източник, но при фокусирането му в профил е вероятно един от нейните ръбове да бъде изложен.

Накрая, градиентите на Крейц са комети, които почти се допират до слънцето при орбита. Хайнрих Кройц предупреди, че тези комети, които отдавна биха могли да бъдат отряди от по-голяма фрагментирана комета, поддържат връзка.

border=0

Търсете друго определение