Дефиниция на компаса

Компасът е инструмент, който има чифт съчленени ръце, които са свързани помежду си с една ос или панта в горния си сектор. С компас е възможно да се записват разстояния и да се изготвят дъги или кръгове .

Като цяло компасът има връх на края на една ръка и молив на върха на другата ръка. По този начин потребителят залепва върха на хартията и след това разделя двете ръце според радиуса на обиколката, която възнамерява да изтегли. Накрая, с движение, накарайте молива да се движи по хартията, за да нарисувате кръга с желаните характеристики.

Плоският компас е устройство, в което четири геометрични инструмента се обединяват в едно: линейка, квадрат, конвейер и компас, описани в предишния абзац. Благодарение на своята гъвкавост не е необходимо да преминете от едно към друго, когато искаме да нарисуваме геометрични фигури на лист или черна дъска. Изобретяването му се дължи на професор от Мексико Карлос Рикардо Ернандес Ортис , който през 2007 г. я представи на място, за да замени липсата на материали в някои училища в земята му.

Понятието за компас също се използва в областта на музиката, за да се позове на ритъма или ритъма на композицията. Компасът може да бъде разбран като образувание, образувано от няколко фигури, които са разпределени в групи, контрастиращи ненапрегнатите части и акцентираните части.

Знакът, който установява ценностните връзки между звуците , или който фиксира ритъма на композицията, се нарича компас. Същото се случва и с движението, което се прави с ръка, за да се отбележи точно всяка мярка. Терминът, от друга страна, се позовава на пространството на пентаграма, ограничено с вертикални линии, където са написани различните ноти на компаса.

Според броя на случаите е възможно да се направи разграничение между бинарните мерки , тройните мерки и четвъртичните мерки . Освен това, според други подразделения, които обикновено се създават, можем да говорим за прости мерки или комплексни мерки .

Компасът е също един от символите на масонството , заедно с буквата G и квадрата. Масонската символика е изучаването на масонски символи, за да се намерят техните значения и да се разберат посланията, които те представят, които се основават главно на инструментите, използвани от старите френски зидари. Смята се, че изразите на масонството могат да бъдат напълно разбрани от самите масони и техните символи могат да бъдат декодирани от две системи, което увеличава тяхната сложност.

Компасът на пропорциите , наричан още пантограф , е инструмент, който се използва за изчисляване или разрешаване на различни проблеми по непряк начин. Това е аналогов калкулатор, който разчита на пропорционалност между сегментите. Той се появява за първи път през 1555 г. във Франция, според патент на името на Абел Фулон , който го нарича "холометър". Въпреки това, той стана популярен благодарение на италианския философ Галилео Галилей .

Компасът е и общото име, дадено на навигационния инструмент, което ви позволява да определите посоката на кораба (с други думи, това е компас ). Отправната точка винаги е на север и по този начин е възможно да се изчисли ъгълът на отклонение по отношение на тази кардинална точка и по този начин да се изведе позицията на картата, комбинирайки тези данни с други.

Предвид технологичния напредък след появата на първия компас, понастоящем има няколко вида, като магнитни , жироскопични и електронни , всяка от които извършва различни изчисления, в допълнение към предлаганите предимства и недостатъци по отношение на към другите.

border=0

Търсете друго определение