Определение на иронията

Този термин произтича от латинска дума, която от своя страна произлиза от гръцки и се разбира като прикрита подигравка . Тя се състои в това да накараш хората да разберат обратното на това, което се казва чрез определена интонация или език на тялото.

Пример за използването на ирония в разговорната реч може да бъде следното. В телевизионна програма се съобщава, че мъж е намерен мъртъв с пет изстрела в главата. Един зрител коментира, че според него това е убийство; на което друг човек, който наблюдаваше новините, преди очевидността на утвърждаването на първото, изразява: „Колко интелигентен! Изненадан съм от способността ви за приспадане . "

Иронията не винаги е насочена към подигравки на ближния или е агресивна. Човек, който трябва да отиде в болницата, за да посети болен роднина, може да коментира: "Имам много забавен план за този следобед" . Нещо подобно се случва, когато двама съученици се съберат, за да учат и един казва: "Не знаете колко ще се забавляваме с тези книги" .

Най-жестоката и жестока ирония е известна като сарказъм : "Не, не си дебела, а всички останали са много слаби". Този вид изразяване предполага агресия, която се опитва да дискриминира и нарани адресата.

Друга иронична или саркастична фраза е следната: "Разбира се, че ценя вашата отдаденост, е повече, ще организирам парти в ваша чест, за да възнаградя важността на вашите неизмерими усилия в преследването на тази компания" .

Ирония като риторична фигура

В случай на ирония като риторична фигура можем да кажем, че тя позволява, че тя е инструмент, който позволява на автора да изрази нещо, което казва обратното. Той служи за придаване на текстове с известни подозрения или бурлеска.

Сред авторите, които са най-известни как да използват този ресурс при писане, можем да споменем Франсиско де Кеведо и Уилям Шекспир . Въпреки това, на този етап е важно да се отбележи, че има много видове ирония . Сред най-забележителните са:

* Трагична ирония : известна също като драматична ирония, характерна за древните трагедии и много присъства в почти всички произведения на англосаксонския писател Шекспир.

Той е бил използван за увеличаване на интензивността на деликатните ситуации в произведенията, където думите и действията на героя се изразяват толкова близо до читателя, че изглеждат много правдоподобни , въпреки че имат високо съдържание на драма, което в действителност може да се счита за абсурдно. , Зад ироничните фрази авторът успява да се доближи до обществеността и да отвори очите си за редица реални въпроси, които са останали незабелязани за него.

* Комична ирония : представя се в бурлеските произведения, в които авторът представя критика на обществото със смешни тонове и бутони. В работата на Quevedo откриваме много примери за това използване.

В този случай иронията служи да покаже несъответствие между очакванията, които читателят има и това, което в крайна сметка се случва . Те са склонни да обмислят изключително абсурдни сюжети или, в някои случаи, да обясняват действителните житейски ситуации по убедителен, но странен начин, като внушават на читателя, че самата реалност е пълна с неприемливи въпроси, които преминават като "нормални" и ги подтикват да разсъждават и помисли за промяна преди възможните събития, които се случват .

Има и други примери на ирония. Едно много ясно е началото на работата "Гордост и предразсъдъци" на Джейн Остин . Той казва: "Това е истина, че един човек, който притежава добро състояние, трябва да търси жена."

border=0

Търсете друго определение