Определение на господстващ ген

ДНК последователността, която гарантира предаването на наследствени коренови признаци и характеристики, е известна като ген . Тази структура запазва наследството, което както жените, така и мъжете (или, ако не, мъжете и жените) предават на своите потомци .

Доминиращият ген е този, който присъства във фенотип и се появява два пъти (когато е съставен от копие, съответстващо на всеки от родителите, което се нарича хомозиготна комбинация ) или в проста доза (наречена хетерозигоза ).

Генетичното господство, следователно, е свързано с връзката между няколко алела на специфичен ген, физически разположен в определено място ( локус ) на хромозома. Диплоидните организми (група, в която се разглеждат животните , както и растенията ) са тези, които имат две серии хромозоми, съответно наследени от предшествениците. Това означава, че те представят два алела точно във всеки локус. Когато двата алела на локуса са равни, ние говорим за хомозиготи, докато ако те са различни, използваната концепция е хетерозиготна.

Генотипът е генетичната организация на организма, която влияе върху физическите и поведенчески черти. Взаимодействието между двата алела на хетерозиготен ген може да бъде доминиращо или рецесивно .

Рецесивният ген е такъв, който в алелна двойка не може да се прояви в присъствието на господстващия ген. За да се наблюдава този ген в фенотипа, организмът трябва да събере две копия от него (тоест, получени от бащата, а другият - от майчински произход).

Доминиране или рецесивност

Връзката на господството или рецесивността е относителна, тъй като може да има повече от два варианта на един ген (единият алел може да е рецесивен по отношение на втория алел, но доминиращ преди трета ), винаги зависи от вида на съюза, който се прави.

Във всеки случай можем да кажем, че рецесивният ген не може да се прояви, ако партньорът му е доминиращ ген, само ако се присъедини към друг рецесивен ген. Това означава, че ако в рамките на една двойка има доминиращ алел, той винаги ще решава за рецесивния . Например: в цвета на очите можем да присвоим буквата N (доминираща) на черно и n (рецесивна) на небесното. Ако от съюза се формира хромозомата, която е NN или Nn , индивидът ще се роди с черни очи и само ако резултатът от съюза в nn , ще има небесни очи.

В случая с човешките същества се казва, че сме диплоиди , което означава, че имаме генетична информация от двоен тип, където половината е копие на един от родителите и втората половина на другата, въпреки че те не са идентични . И тук можем да изясним, че за да се предава и проявява господстващ ген, достатъчно е един родител да го има , докато рецесивният ген трябва да се наследи от двамата родители .

На този етап се връщаме към примера на цвета на очите и трябва да кажем, че е възможно да се наследи само, ако в генетичната информация на двамата родители е посочен рецесивен ген и той се проявява по време на хромозомно свързване. Трябва да се спомене, че дори да нямаме ясни очи, можем да бъдем носители на явноочния ген .

Трябва да се отбележи, че има много болести, които могат да се наследят генетично , някои от тях са: болест на Уилсън, хемохроматоза и наследствена сфероцитоза. За да се развият, е необходимо да се формира съюзът, който ги прави възможни, в някои случаи те се формират от един господстващ ген, а в други - рецесивен; Заслужава да се отбележи обаче, че ако човек страда от наследствено заболяване, дори ако децата им не го проявят, те ще бъдат носители на това заболяване.

border=0

Търсете друго определение