Определение на кредитополучателя

Заемополучателят , с етимологичен произход в praestatus (на латинския език), е прилагателното, което се прилага върху лицето, което получава заети пари . Следователно кредитополучателят е този, който иска заем и получава сума с изискването да го върне при определени условия.

По този начин може да се посочи, че заем (наричан още кредитен ) е финансова транзакция, която свързва две страни: кредитополучателя (който иска и получава заетите пари) и заемодателя (който предоставя парите: обикновено е банка или друг вид финансова институция).

Обикновено кредитополучателят подхожда към заемодателя с молба за кредит. Кредиторът, след като анализира платежоспособността на лицето (да знае какъв е рискът от неизпълнение), ще отпусне определена сума пари като заем при определени условия: лихвен процент, срок за връщане на заема и др. След изтичане на договорения период, ако и двете страни спазват условията, заемодателят ще получи парична сума, по-висока от тази, предоставена на кредитополучателя, и тази разлика ще бъде съставена като неговата печалба за операцията.

Кредитополучателят може да бъде и потребител или клиент, който получава определена услуга . Фирма, която разпределя електроенергията, за да назове една възможност, е доставчик на услуга, чиито кредитополучатели са всички онези хора, които могат да използват електричество в домовете си. Както в случая с паричните заеми, връзката между заемодателя и кредитополучателя обикновено е предмет на договор или на определени от закона условия.

Кредитополучателят и ипотеката

Един от най-често срещаните видове кредити е ипотеката, която е продукт, предлаган от банките за определена сума пари, която трябва да бъде върната заедно с процента на лихвата, който съответства на редица периодични плащания, да установят в момента на сключване на задължението. Наименованието "ипотека" се отнася до факта, че в този случай на имота на клиента се налага ипотека (обикновено дом).

При получаване на ипотечен кредит, кредитополучателят се съгласява да спазва горепосочените задължения , знаейки, че може да загуби имуществото, което е било определено като обезпечение. В допълнение към стойността на заемодателя, който обикновено е банка, но може да бъде и лице или друго лице, е гарантът , който е лицето, което дава на заемодателя уверението, че парите ще бъдат върнати в срока и формата договори с кредитополучателя.

В зависимост от случая и възможностите на кредитополучателя може да има един или повече поръчители за договор за ипотечен кредит. Когато има повече от един, те могат да бъдат съвместни (ако всеки се ангажира да посрещне цялата сума на дълга ) или съвместен (ако всеки от тях отговаря на част от заема).

Важно е да се отбележи, че само когато заемодателят е решил, че кредитополучателят е неплатежоспособен , т.е. не може да поеме задълженията си с първия, може да се противопостави на гаранцията, за да изиска от него да изпълни задължението си. Когато има няколко поръчители, на теория можете да поискате само всеки от тях за пропорционалната сума на заема; От друга страна, практиката показва различна реалност, тъй като нормалното е, че поръчителите се отказват от тази помощ , така че заемодателят може да съди кой да е от тях, без дори да кредитира несъстоятелността на кредитополучателя.

Не е странно, че толкова много хора в крайна сметка губят всичко, след като са влезли в ипотечен кредит, който ги разрушава финансово. В действителност, случаите на самоубийство са често срещани в лицето на отчаянието, причинено от пребиваването на улицата и с неизплатения дълг.

border=0

Търсете друго определение