Определение на изследователския доклад

Докладите са написани с цел да се направи нещо известно . Тези документи позволяват разпространението на различни видове данни с различни цели или цели.

Изследванията , от друга страна, са процесът и резултатът от изследването (прилагане на стратегии и разработване на определени действия за повишаване на знанията за нещо).

Тези определения ни позволяват да разберем концепцията на изследователския доклад . Това е документ, който разпространява резултатите или заключенията от проучване . В него, знанието, генерирано от изследователя чрез неговата работа, е отменено.

Изследователският доклад трябва да бъде ясен и точен: изследователят трябва да представи информацията по такъв начин, че описанието на неговата работа и заключенията да не водят до объркване или недоразумения. За това трябва да разработите въведение, което обяснява използваната методология, целите на вашата работа и теоретичната рамка.

Важно е да се знае друга интересна информация за изследователския доклад, като например, че е важно той да завърши със следните отговори: какъв е проблемът? Какво е значението на получените резултати, какви са основните резултати? и какво трябва да се направи, следователно?

В доклада от изследването можете да включите данни за направените наблюдения, проучвания, статистика и интервюта, наред с други елементи. Целта е докладът от изследванията да бъде съставен като източник на ценна и надеждна информация, която може да се използва от други изследователи.

По-конкретно можем да кажем, че структурата на всеки изследователски доклад трябва да бъде следната:
-Въвеждане.
-Контекст на разследването, в който ще се записва къде е извършена работата.
-Methodology. Тук те трябва да включват методите и ресурсите, използвани за събиране и обработка на данни, както и за изследваните теми.
-Въпроси, които се отнасят до въпросите, които са били използвани като основен стълб или ръководство на работата.
-Results. Тази част е най-важната част от разследването, доколкото тя е тялото на същото. Това трябва да бъде включено от получената информация, до идеите на тези, които са извършили работата чрез данните, които съществуват в други подобни изследвания, които са били използвани като източник.
-Заключения, основаващи се на получените резултати и трябва да включват и личните стойностни преценки, направени от изследваното лице.
- Библиография, която трябва да се направи по азбучен ред и надлежно детайлизирана.
- Приложения, които са оставени на избора на изследователя за това каква информация да се включи в тях.

Важно е да се подчертае, че информацията, включена в изследователския доклад, трябва да е вярна . Изследователят не може да фалшифицира наблюденията, които дават подробности, или да измислят данни, за да затвърдят заключенията си, но че всичко, което е изразено, трябва да бъде ефективно откъснато от работата на терен, която е извършил. В противен случай докладът за разследването ще загуби валидност.

border=0

Търсете друго определение