Определяне на кривата на ниво

Идеята за нивото на контура се използва в областта на топографията по отношение на линията, която се формира от онези точки от земята, които са разположени на една и съща височина . Трябва да се помни, че топографията е дисциплината, съсредоточена върху описанието и очертаването на повърхността на земята.

Следователно, кривата на нивото е линията, която свързва точките на картата, които имат същата височина . Обикновено тези линии се начертават в синьо, за да отразяват дълбините на океана и ледниците, а в сянката на сиената със засенчване да се отбележи височината на земята.

Геодезията също прибягва до контурни линии. Тази наука изгражда карти от определянето на величината и фигурата на районите на земното кълбо. Контурните линии в този кадър отразяват представянето на хоризонтална част на релефа . Разликата в надморската височина на две последователни криви на нивото е постоянна и е свързана с мащаба, използван в картата.

За да се постигне представянето на контурните линии, се постига успоредни една на друга равнини чрез разрязване на повърхността на терена . Тези равнини са разположени на определено разстояние един от друг. Кривата на нивото е фигурата, образувана от всяка от тези равнини, която пресича земята. Когато кривите на нивото, оцветени по различни начини, се проектират на картата, представянето се произвежда.

border=0

Търсете друго определение