Определение на държавната агенция

Сред множеството значения на организма , в този случай ние се интересуваме от това, което подчертава това, което свързва понятието с институции и образувания, съставени от различни сектори или зависимости. Правителството , от друга страна, е прилагателно, което позволява да се посочи това, което е свързано с правителството като политическа власт на една държава .

Една правителствена агенция , следователно, е държавна институция, чиято администрация отговаря за правителството на деня. Целта му е да осигури обществена услуга, която е необходима на гражданите.

Като цяло услугите, предоставяни от държавните агенции, са безплатни и се решават чрез данъци и други доходи, получени от държавата. Националният бюджет отговаря за определянето на размера на средствата, които всяка държавна агенция получава. В някои случаи държавните агенции също генерират собствени средства или част от тях.

Характеристиките на държавните агенции могат да бъдат много разнообразни в зависимост от обхвата на действие и държавата, в която се намират. Има организации, ориентирани към икономически, здравни, административни и др.

Следователно има правителствени агенции за всеки въпрос, който трябва да бъде разгледан в рамките на държавата. Има държавни агенции, отговорни за опазването на околната среда в страната, други, които са натоварени с опазването на историческата памет , други, които са посветени на издаването на пари и документация за жителите, други агенции са отговорни за поддържането на организираната система на образование и работа. , Всеки един от тях разработва планове за действие, за да разработи работа, която е задоволителна за нацията. Сред някои от мерките, които трябва да бъдат предприети, е да се предложат закони, които им помагат да изпълняват добра работа и които дават значение на цялата работа, която се извършва в рамките на институцията, наред с много други неща.

Пример за правителствена агенция е Националната метеорологична служба на Република Аржентина . Тази институция отговаря за изготвянето на прогноза за времето, анализирането на времето и стартирането на предупреждения за предотвратяване на възможни рискови ситуации, свързани с метеорологията.

Центърът за експортни процедури ( Cetrex ) е друга държавна агенция, в случая принадлежаща на Никарагуа . Това е предприятие, което разработва различни услуги за компаниите износители. Основана през 1994 г. , тя отговаря за обработката на различни процедури, които се изискват от износителите.

В Мексико, от своя страна, има федерален прокурор за опазване на околната среда, по-известен с акронима си PROFEPA, който е отговорен за защитата на разнообразните екосистеми в страната; опит за установяване на баланс между необходимостта от градски живот и значението на опазването на зелени и автохтонни зони. Този орган е създаден през 1992 г. и е със седалище в град Гвадалахара.

За разлика от държавните агенции, НПО са институции, които не са свързани с държава и работят за общото благо, без да претендират за награда за нея. Като цяло, тези организации се финансират чрез дарения и не могат да налагат такси за услугите си, поради това, което е предвидено в устава на този тип организация.

Важно е да се отбележи, че правителствените агенции са създадени с цел улесняване на организацията в живота в обществото; Въпреки това, много граждани се оплакват, че тези институции обикновено са пространство, чрез което държавата успява да има по-голям контрол над гражданството и стратегия за увеличаване на списъците на работните места (и служителите), които се плащат за сметка на доброто гражданите и че на практика не предоставят никаква полза за социалния живот . Както и да е, в рамките на демократичното общество правителствените агенции заемат важно място, защото са отговорни за това гражданите да изпълняват задълженията си към държавата.

border=0

Търсете друго определение