Определение на електромагнитната вълна

Преди да влезем изцяло в изясняването на значението на термина електромагнитна вълна, от съществено значение е да определим етимологичния произход на двете думи, които го оформят:
• Вълната идва от латинската "unda", която може да бъде преведена като "вълна".
• Електромагнетизмът произтича от гръцкия. По-специално се счита, че тя се формира от сумата от три компонента на споменатия език: "електрон", който е синоним на "кехлибар или електричество"; "Магнес" означава "магнит"; и наставка "-tico", която показва "относително към".

Концепцията за вълната има няколко значения. Тя може да бъде вълна, която се простира в течност или други начини на разпространение. Електромагнитното , от друга страна, е прилагателното, което се отнася до събитията, които свързват магнитните и електрическите полета.

Това е известно като електромагнитна вълна , следователно, за дифузия на радиация от този тип с помощта на въздух. Тези вълни не изискват материална подкрепа за тяхното разширяване, което предполага, че те могат да се движат във вакуум.

Това са други от най-важните данни, които си струва да се знае за това какво е електромагнитна вълна:
• Разпространява се във вакуум с постоянна скорост, а не безкрайно. По-специално се счита, че при 300 000 километра в секунда.
• Тя се генерира от трептенията, генерирани от едновременно преместване както на магнитни, така и на електрически частици.
• Няма бариери и е много важно, защото това е начин за транспортиране на енергия през въздуха. Това е, без да е необходимо да има кабели или друго подобно физическо устройство.

Когато става въпрос за изучаване на електромагнитни вълни, е необходимо да се вземат предвид елементите, които му придават форма. Сред тях са следните:
• Дължина на вълната.
• Честота Става въпрос за броя на повторенията на вълната, така че е единица време.
• Амплитуда, която е най-голямото смущение на самата вълна.
• Скорост.
• Период, който е обратната на честотата.

Съществуването на електромагнитни вълни е доказано от физиците от деветнадесети век, за да анализират различни въпроси, свързани с електричеството . В действителност светлинните вълни са част от групата на електромагнитните вълни.

Електромагнитното излъчване комбинира осцилиращи електрически и магнитни полета, което позволява на електромагнитните вълни да се разпространяват през пространството, докато пренасят енергия от едно място на друго.

Рентгеновите лъчи , светлината, която можем да видим с очите си и гама лъчите, са някои от проявленията на това електромагнитно излъчване. Разпределението на енергията на всяка от тези вълни формира електромагнитния спектър .

Всеки обект, от друга страна, има свой електромагнитен спектър, образуван от радиацията, която е отговорна за излъчването и тази, която успява да абсорбира. Учените, чрез този спектър, могат да разпознаят какво е веществото.

Амплитудата на електромагнитния спектър се взема от излъчването с най-малка дължина, която излъчва вълна до най-широката дължина на вълната. Един рентгенов лъч например излъчва вълна с малка дължина, докато радиото разпространява много големи вълни.

border=0

Търсете друго определение