border=0

Definitie van collectieve bescherming

Het idee van collectieve bescherming wordt op de werkplek gebruikt. Om te begrijpen wat het betekent, is het nuttig om aandacht te besteden aan de twee termen waaruit de uitdrukking bestaat.

Bescherming is de handeling en het resultaat van bescherming: bescherming, zorgzaamheid. Collectief verwijst ondertussen naar dat verbonden aan een groep mensen.

In het concept van collectieve bescherming worden de beveiligingsmiddelen genoemd die de gelijktijdige bescherming mogelijk maken van een groep werknemers die aan een bepaald risico zijn blootgesteld . Dit zijn technieken die groepszorg boven het individu stellen , maar dat moet worden aangevuld met individuele bescherming.

Volgens deskundigen is collectieve bescherming effectiever dan individuele bescherming op het gebied van preventie , omdat deze betrekking heeft op vele onderwerpen en meestal veiliger is. Dit beschermt de gehele bevolking die risico loopt en voorkomt afhankelijkheid van beslissingen en factoren van elke werknemer.

Neem het geval van een industriële installatie waar door de uitgevoerde activiteiten dampen met een hoge toxiciteit worden gegenereerd. Een collectieve beschermingsmaatregel zou zijn om een ventilatiesysteem te plaatsen dat de lucht zuivert en een methode heeft om schadelijke dampen af ​​te zuigen. Met dit soort initiatieven zouden alle werknemers die hun taken in die omgeving vervullen, worden beschermd. Bovendien kunnen werknemers individuele beschermingsoplossingen bieden, zoals maskers en kinbanden .

Netten en luifels , leuningen of leuningen en omheiningen zijn andere elementen die deel uitmaken van collectieve bescherming. In deze gevallen bereikt de bescherming altijd meer dan één persoon.

referenties

Auteur: Julián Pérez Porto. Gepubliceerd: 2019.
boombeachhacks.org: Definitie van collectieve bescherming (/proteccion-colectiva/)

Zoek een andere definitie