Определение на азбест

Много пъти терминът азбест се използва като синоним на азбест . Тези понятия обаче се отнасят до различни видове минерали . Ето защо, за да се разбере какво е азбест, също така си струва да си припомним определението за азбест.

Гръцката дума amíantos (която може да бъде преведена като "без недостатък" ) се е случила с латински като amiantus и след това е дошла на нашия език като азбест. Той е силикат от желязо, алуминиев оксид и вар, който е негорим и с белезникави влакна и голяма гъвкавост.

Що се отнася до азбеста, неговото етимологично пътуване започва в гръцкия азбест и продължава в латинския азбест, преди да достигне кастилския. Азбестът също е минерал и има характеристики, подобни на азбеста, въпреки че влакната му са твърди и твърди . Тази особеност на влакната, следователно, диференцира азбест от азбест.

Важно е да се отбележи, че азбестът и азбестът са вредни за здравето . В древността вече бяха регистрирани предупреждения за рисковете за здравето, произтичащи от манипулирането на тези минерали. Ето защо понастоящем азбестът е забранен в няколко европейски страни и неговата употреба е намалена.

Освен предупрежденията и забраните, азбестът все още се използва в различни контексти благодарение на своите химически, физични и механични свойства. Освен това, материалът е лесен за получаване. Не може да се пренебрегне обаче, че вдишването на азбест може да причини заболяване, известно като азбестоза, което може да се усложни чрез генериране на хронична обструктивна белодробна болест ( ХОББ ) или рак .

Важно е да се отбележи, че съществуват няколко фактора, които могат да повлияят на риска от заразяване с болест, свързана с азбест, и неговото проучване е от ключово значение за здравните специалисти да знаят какъв път да вземат при лечението на пациент. Трябва да имате предвид следните елементи:

* доза : това е обемът на този минерал, на който е изложено лицето;

* продължителност : за колко време е продължило това излагане на азбест;

* лични фактори : в тази група влизат някои лични проблеми, които могат да повлияят на риска , като белодробно заболяване, което пациентът е имал преди контакт с азбест, или някои отрицателни навици за здравето, като пушене;

* характеристики на влакната : преди да е възможно да се оцени рискът от поява на заболяване в резултат на експозиция на азбест, е много важно да се анализират характеристиките на източника, като това включва химическия състав на техните влакна, тяхната форма и размер; ,

Въпреки че всички видове азбест са опасни за нашето здраве, всеки от тях е свързан с различни рискове. Например, няколко научни изследвания показват, че хризотиловия азбест е по-малко опасен от амфиболитен, особено ако се фокусираме върху риска от мезотелиом, тъй като може да отнеме повече време от дробовете.

По отношение на тютюнопушенето, споменато в горния списък на рисковите фактори, е известно, че пушачите имат по-висок риск от рак на белия дроб, отколкото други, и това води до излагане на азбест на тази вероятност. За пушачите, които не могат да избегнат контакт с този материал поради служебни причини, съществува поне възможност за разглеждане на отказ, тъй като това би повлияло положително на риска.

Някои от най-честите симптоми на недостатъчна експозиция на азбест и за които се препоръчва да се консултирате с лекар, са следните:

* необичайна загуба на тегло;

* затруднено преглъщане на храна;

* напрежение или болка в гърдите;

* Дрезгавост, свистене или задух;

* липса на сила да изпълнява ежедневните задачи или да остане будна;

* Кашлица с храчки и кръв, която се влошава с времето.

border=0

Търсете друго определение