Дефиниция на числа

Числата са знаци или групи от знаци, които ви позволяват да изразите количество във връзка с вашата единица. Понятието идва от латинския num allowsrus и позволява различни класификации, които дават началото на множества като естествени числа (1, 2, 3, 4 ...), рационални числа и други.

Целочислените числа включват естествени числа (тези, които се използват за преброяване на елементите на множеството), включително нулеви и отрицателни числа (които са резултат от изваждане на по-голямо естествено число от естествено число). Следователно, числата са тези, които нямат десетична част (т.е. 3,28, например, не е цяло число).

Освен това не можем да пренебрегнем факта, че цели числа също служат за установяване на височината на паметник или естествен елемент. Така например можем да кажем, че Mulhacén е най-високият връх, съществуващ на Иберийския полуостров, защото се намира на 3478 метра надморска височина, докато Teide е най-високият в Испания, когато достига 3718 метра.

Отрицателните числа имат различни практически приложения. С тях можете да посочите температура под нулата ( "По това време температурата в Барилоче е -10 º" ) или дълбочина под морското равнище ( "Потъналият кораб е намерен на -135 метра" ).

Важно е да се има предвид, че цели числа са резултат от най-основните операции ( събиране и изваждане ), така че тяхното използване се връща към старшинството. Индуистките математици от шести век вече постулират съществуването на отрицателни числа.

По същия начин не можем да пренебрегнем факта, че можем да изпълняваме и задачи за умножение с така наречените цели числа. В този случай е важно да се подчертае, че е необходимо да се определи, от една страна, какви са признаците на числата, които участват в операцията и, от друга страна, произведението на абсолютните стойности.

Следователно в първия случай, в случай на знаци, трябва да подчертаем редица правила, които трябва да бъдат взети предвид. По такъв начин, че + от + е равно на +; - от - е равно на +; + by - е равно на -; и - с + е равно на -.

Примери за разбиране на тези изложени правила могат да бъдат следните: +5 x + 6 = +30; -8 х -2 = +16; +4 х -2 = -8; -6 x + 3 = - 18.

От гледна точка на умножение трябва да подчертаем, че съществуват различни свойства като асоциативна, дистрибутивна или комутативна.

Понятието за цели числа е установено, тъй като се занимава с числа, които позволяват представянето на неразделни единици, като например лице или държава (не може да се каже "В моята къща живеят 4.2 души" или "Следващото световно първенство ще има участие на 24,69 страни ” ). Номерата с десетичните знаци, от друга страна, могат да показват делими единици.

border=0

Търсете друго определение