Определение за бунт

От латински rebellĭo бунтът е действие и ефект на бунт . Този глагол, от друга страна, е свързан с съпротива , бунт или липса на подобаващо послушание. Например: "Бунтът в Близкия изток е генерирал милиони загуби за туристическия сектор , " "Младият селянин от осемнадесет години е определен за лидер на бунта , " "Президентът каза, че ще използва цялата военна сила под негово командване, за да завърши. с бунт . "

Въстанието, следователно, е отхвърляне на властта, която може да варира от гражданско неподчинение до въоръжена съпротива. Терминът се използва като синоним на бунт , бунт , въстание или бунт , въпреки че всеки има свои особености.

Като цяло може да се каже, че бунтът е промяна или смущение, докато бунтът представлява престъпление срещу обществения ред. Затопляне, от друга страна, е колективно въстание срещу военна власт или дисциплина, но с по-малко сериозност от бунта.

Тези, които са част от бунт, са известни като бунтовници . Лице, което отказва да плаща данъци за това, че правителството губи средствата, група работници, които решават да вземат фабрика, армия, която не изпълнява заповедите на началниците и гражданите, които излизат на улицата, за да поискат оставка като президент могат да се считат за герои на бунт.

"Въстанието на фермата" , от друга страна, е роман, написан от Джордж Оруел , публикуван през 1945 година . Книгата се разглежда като критика на сталинизма.

Характеристики на бунта

Важно е да се отбележи, че бунтът е необходима и здравословна реакция на потисничество , традиция и авторитет, благодарение на което светът остава в равновесие. Ако всички индивиди сляпо се подчиняват на властите на свой ред, това би било абсолютна власт, концентрирана в малцина и липса на свобода в останалите. Ако не сме бунтовници, не можем да бъдем креативни и да търсим алтернативи, които са извън това, което светът смята за нормален или разумен.

Но е необходимо да се изясни, че свръх бунтът може да бъде толкова вреден, колкото абсолютното послушание, защото ако не сме наложили серия от правила и всеки е направил това, което желае, животът в обществото би бил абсолютен хаос.

Бунтът се нуждае от подривно отношение , хора, които искат да променят нещата и да изпробват нови начини. Следователно експериментирането е основна съставка в живота на тези хора. Чрез търсенето на алтернативни пътища, без да се вземат предвид границите, които вашата социална група се е опитала да наложи.

Бунтът също изисква предизвикателство към авторитета в търсенето на пробив, чрез който е възможно налагането на нов метод или по-голяма свобода. В една страна бунтът може да означава прекъсване на политическия процес; разкъсването на демокрацията чрез партизанин, за да наложи друг тип управление.

През цялата история е имало много бунтове, които са били изключително важни и е необходимо да се спомене, благодарение на тях светът продължава да расте. Сред тях можем да споменем индустриалните и френските революции , бунтовете на аборигените в Южна Америка и кубинската революция .

Всички те промениха живота в света дотогава, като донесоха промени (някои по-добри от другите), за всичко това е необходимо да се каже, че ние се нуждаем от тях за подобряване и зрелост , както и бунтарството, което изпитваме през юношеството. бунт срещу нашите учители.

border=0

Търсете друго определение