Определение на equifinality

Речникът, разработен от Кралската испанска академия ( RAE ), не включва термина equifinality в речника. Понятието обаче често се използва в контекста на общата теория на системите .

Идеята за равнопоставеност в тази рамка се отнася до способността на една отворена система да достигне до едно и също окончателно състояние по различни начини и като се започне от различни начални условия . Това предполага, че системата е в състояние да постигне определена цел, като се движи по различни начини.

Равнопоставеността е свързана с гъвкавост и адаптивност, тъй като системата е готова да изпълни целта си отвъд началната точка и поетия маршрут.

Като научен ток, равнопоставеността предполага подход от множество дисциплини и перспективи към обекта на изследване, без да се позволи на областта, в която явлението се развива, да ограничи анализа . Това, което позволява равнопоставеност, накратко, е интегралният подход на едно цяло.

В общ смисъл, равнопоставеността отразява, че краят на определени процеси е свързан с организационния характер на системата, а не в началото на тези процеси. Тази природа дава възможност да се получат идентични резултати от различни начало.

Обратното на равнопоставеността е многообразие. Докато, както казахме, равнопоставеността предполага пристигане в един и същ край на различни условия, множествеността предполага получаването на различни резултати, започвайки от подобни условия. Във втория случай няма вътрешно равновесие, което да води до една и съща цел.

border=0

Търсете друго определение