Дефиниция на пептидна връзка

Терминът връзка има няколко употреби: в този случай ние се интересуваме от неговото значение като съюз или връзка между различни елементи. Пептидът , от друга страна, е свързан с пептиди : молекули, които се образуват от ковалентен съюз на аминокиселини (органични вещества, чийто молекулен състав има карбоксилна група и аминогрупа).

Тя се нарича пептидна връзка с химичната връзка, която се установява между карбоксилната група на аминокиселина и аминогрупата на друга аминокиселина . Този вид връзка, където се губи водната молекула , позволява образуването на гореспоменатите пептиди и протеини .

При свързване на аминогрупа ( -NH2 ) и карбоксилна група ( -СООН ) със загуба на водна молекула се установява СО-NH връзка. Развитието на тази връзка винаги се нуждае от приноса на енергия ; На свой ред, когато пептидната връзка е счупена, настъпва освобождаване на енергия.

Разрушаването на пептидна връзка може да се осъществи чрез хидролиза : това се нарича разделяне, което молекулата записва през вода. Хидролизата в естествената среда протича много бавно, макар че е възможно да се ускори процесът с помощта на различни техники .

В присъствието на вода, пептидната връзка може да бъде разрушена с количество свободна енергия, което е около 8-16 килоджаула / мол (което е еквивалентно на 2-4 kcal / mol). Килоджауловата единица на мол , която може да бъде символизирана като kJ / mol , се признава от Международната система от единици ( SI ) и съответства на връзката между енергия и количество на материята : енергията се изразява в килоджаули, а веществото се измерва в къртици

Килоджаулите са не повече от хиляди джаули , друга единица за измерване, призната от Международната система, чието първоначално име е джаул и се използва за измерване на топлина, работа и енергия. От техническа гледна точка, неговото определение е „количеството работа, извършено от нютон с постоянна сила по метър в посока на споменатата сила“. Молето , от друга страна, се използва за измерване на количеството на дадено вещество и е част от седемте основни физически величини на SI.

За да се ускори хидролизата на пептидна връзка, която в природата може да отнеме повече от хилядолетие, учените могат да изберат един от следните методи :

* Хидролиза на киселина : постига се чрез оставяне на протеина да кипи дълго време със силни киселинни разтвори (H2SO4 и HCI). Този път постига пълно унищожаване на триптофан и част от треонин и серин;

* основна хидролиза : обикновено се извършва с BaOH или NaOH и не разрушава аминокиселините, споменати в горния метод;

* ензимна хидролиза : в живите същества този начин на разграждане на пептидните връзки е най-нормален. В този случай, протеолитични ензими, които действат бавно и често не завършват работата си, но нито разрушаването на аминокиселини, нито рацемизирането (когато оптично активното съединение стане рацемично) се проявява. Този тип хидролиза е много специфичен;

* хидролиза по температура : ако условията са нормални, пептидните връзки не се разрушават, но протеинът може да бъде денатуриран (т.е. неговите вторични, третични и четвъртични структури са счупени). От друга страна, ако температурата по-висока от 110 ° се прилага за 48 часа, е възможно да се разрушат връзките.

Трябва да се отбележи, че като цяло пептидната връзка е представена като единична връзка . Във всеки случай, той има няколко функции, които го правят близо до двойна връзка. Ето защо специалистите обикновено споменават, че пептидната връзка има свойства, които я поставят по средата между една връзка и двойна връзка.

border=0

Търсете друго определение