Определение за наказателно действие

Наказателното действие е такова, което произтича от престъпление и води до налагане на наказание на отговорното лице съгласно установеното от закона. По този начин наказателното действие е отправна точка на съдебния процес .

Произходът на престъпното действие датира от времето, когато държавата се превръща в монопол върху използването на сила; когато открива наказателното действие, той замества личното отмъщение и самозащита, тъй като държавата е тази, която поема защитата и компенсацията на своите граждани.

Следователно наказателното действие предполага упражняване на власт от страна на държавата и право на закрила за гражданите, които страдат от последиците от престъпление, извършено срещу тяхното лице .

Във философски смисъл наказателното действие е един от начините, по които държавата трябва да възстанови социалния мир, който е бил променен от извършването на престъпление. Насърчаването на престъпна дейност може да бъде упражнявано както от държавната власт, така и от физически лица.

Веднъж образувано наказателно действие, първият му етап се състои от разследване (претърсване на доказателства), преследване (упражняване на действието пред компетентния съд) и обвинение (изисква се наказание). По време на процеса всеки от тези етапи е уточнен и въз основа на действието съдията е отговорен за постановяване на решението, както е предвидено в действащите закони.

Видове и форми на престъпно действие

Съществуват два вида наказателни действия - публични и частни . Първият се отнася до това, което се отнася до публичното министерство, без да се засяга участието на жертвата, а второто отговаря конкретно на жертвата.

Съществува и вид действие, което получава класификацията на публично наказателно действие срещу частна инстанция, която съществува, когато упражняването на публични действия строго зависи от частна инстанция, в такъв случай прокурорът трябва да представи инстанция, за да може да представи това действие ,

Фактите, които могат да бъдат преследвани по личен иск, са нарушенията на собственост, нараняването или позора, които засягат индивида или нарушаването на индустриалната собственост.

От друга страна, частната инстанция може да преследва фактическите начини, ударите и раните, които оставят наранявания, заплахите, грабежите без оръжие и без насилие, измамите и фалшифицирането на писания или документи, между другото. В този случай жалбата се ражда, когато жертвата подава жалба и от този момент започва преследването на обвиняемия.

Когато наказуемият акт е бил извършен срещу некомпетентен или непълнолетен от един от техните родители или настойници, които теоретично биха били техни представители, по очевидни причини прокурорът упражнява действието.

Има случаи, в които наказателното действие може да бъде погасено , например когато обвиняемият или жертвата умират (докато техните наследници не продължават с действието), амнистията се предлага, обвинението се прекратява, срокът на условното отнемане изтича, на наказателното производство или предписването или оттеглянето на частната инстанция (ако публичното действие зависи от него).

Важно е също да се отбележи, че гражданският иск може да се упражнява едновременно с престъпника, при условие че се спазват правилата, установени в наказателно-процесуалния кодекс . Понякога те се третират съвместно, а понякога и поотделно в гражданските съдилища; в последния случай упражнението е парализирано до издаване на присъда .

border=0

Търсете друго определение