Определение за изометрия

Кралската испанска академия ( RAE ) признава три значения на термина изометрия . Първият се отнася до еквивалентността или съответствието на мерките .

В областта на геометрията идеята за изометрия се отнася до връзката, установена от две фигури, които запазват разстоянията между съответните точки . Изометрията може да бъде получена чрез отражение, ротация или превод.

Фигура регистрира изометрична трансформация в равнината, когато поддържа равнопоставеност: т.е. промяната предполага само промяна на позицията, а не на размер или форма. Първоначалната фигура и финалната фигура са геометрично конгруентни и подобни.

Изометричната трансформация изисква работа с координатна система. Този тип система позволява движението на точка във всяка посока, винаги оставайки в въпросната равнина.

Изометрията в тази рамка е форма на проекция, която обикновено се използва в техническото чертеж за представяне на мащаб. Изометричната проекция помага да се представи триизмерен обект в две измерения.

Изометрия, от друга страна, е концепция, която се използва в областта на медицината и физическото възпитание за назоваване на мускулно съкращение, което не води до съкращаване на мускулите. Изометричната контракция , по този начин, предполага, че мускулната скъсяване не се осъществява: ефектът му е повишаване на тонуса.

Изометричните упражнения , в тази рамка, се състоят от опъване на мускул и поддържане на същата позиция, запазвайки напрежението . Тези упражнения се препоръчват за онези, които се възстановяват от нараняване с ограничен обхват на движение.

border=0

Търсете друго определение