Определяне на потенциала

Първото нещо, което трябва да направим, преди да отидем в задълбочен анализ на смисъла на думата потенциал е да предприемем установяването на неговия етимологичен произход. Така че в този смисъл трябва да подчертаем, че се намира в латински, където открихме, че гореспоменатият термин се формира от обединението на три ясно разграничени части: думата potis означава „власт“, ​​връзката - nt - той е еквивалентен на "agent", а суфиксът - към който може да се преведе като "относително към".

Potencial

Потенциалът е термин с много приложения. Като прилагателно, може да се отнася до това или онова, което има сила , което е вероятно да има съществуване или което има силата на нещо различно. Например: "Леандро има голям потенциал, но трябва да продължи да тренира, ако иска да играе на първо място" , "Аржентинският екип има потенциал, въпреки че конкуренцията ще бъде много трудна" , "Фабрика от този тип е потенциална опасност за всички съседи" ,

Потенциалът е и силата или силата, които съществуват в дадена област или сектор: "Икономическият потенциал на провинцията е оскъден поради географското си местоположение и климатичните условия , " "Китай има труден за равенство военен потенциал , " "искам че страната използва своя индустриален потенциал за генериране на богатство . "

За физиката потенциалът е величина (векторна или скаларна), която позволява да се посочи модификацията или възможното развитие на различна величина. Това се нарича потенциал, от друга страна, на математическата функция, която се използва, за да се знае колко интензивно е дадено поле на силите в определена точка.

По този начин в областта на физиката намираме няколко термина, които използват концепцията, с която се занимаваме. По този начин, например, съществува така наречената потенциална енергия, която е тази, която изразява способността на конкретен орган да поеме задача и това зависи много от позицията, в която се намира в това, което е полето на силите.

Също така, в тази научна област също е често срещано да се говори за това, което е известно като електромагнитен вектор потенциал. Векторният потенциал е и това, което се нарича това, което е не повече от векторно поле от триизмерен тип, благодарение на което можете да опознаете и установите какво е магнитното поле.

Медицината е друг сектор на науката, който използва потенциалната концепция по същия начин. В неговия случай той прави това, като използва две изрази: потенциална кауза, която е елемент, който се използва за изгаряне на рана и който се откроява, защото действа по-бързо или бавно поради химичните си свойства и потенциалния огън, който е този, който Той има серия от корозивни компоненти.

В областта на електричеството потенциалът е величината, която отразява съществуващото напрежение между две пространства в една и съща верига. Електрическият потенциал се измерва в волтове.

Потенциалният режим в граматиката е този, който показва вербалното действие като вероятно (не се потвърждава): "Рамиро ще пътува до Колумбия" , "Президентът на клуба ще напусне поста си според версиите, събрани от местната преса" , "Перес ще продаде къщата си, ако ситуацията не се подобри, въпреки че все още не са взели решение . "

border=0

Търсете друго определение