Определение на сумата

Сума (от латинската сума ) е съвкупност от неща. Терминът се отнася до действието и ефекта от добавяне или добавяне . Въпреки че концепцията не винаги е свързана с математиката, чрез тях тя може да бъде разбрана пряко и ясно; В тази наука сумата се разбира като операция, която позволява добавянето на едно количество към друго или към други еднородни.

Suma

Като математическа операция добавянето или адхезията се състои от добавяне на два или повече номера за получаване на общо количество. Процесът също така позволява да се съберат две групи неща, за да се получи един комплект. Например: ако имам три ябълки и вземам още две, ще имам пет ябълки ( 3 + 2 = 5 ). Това, което се споменава по отношение на хомогенните суми, се отнася до факта, че ако добавя четири круши към пет ябълки, ще получа девет, но не девет ябълки или девет круши. Логическата операция е същата ( 5 + 4 = 9 ), но количествата не са хомогенни, освен ако ябълките и крушите са групирани в набора плодове.

Важно е да се отбележи, че добавянето и изваждането са най-основните математически операции и първите, които се изучават по време на детството; най-простият начин за преброяване се състои в повтарящо се действие на добавяне на едно ( 1 + 1 + 1 + 1 = 4 ) .. което на свой ред има сложна двойка, в случай на сумата, чиято двойка е умножението и при изваждането на делението .

Законите на добавянето

Сумата има различни свойства , които са класифицирани в законите, които го подкрепят и които са 5 и са известни със следните наименования: комутативен закон, закон за еднаквост, асоциативен закон, дисоциативно право и моногамичен закон .

Той е комутативен (редът на факторите не променя резултата: 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7), дисоциативен (не се променя, ако различните добавки се разлагат и добавят по различни начини.) Този закон се счита за реципрочна на асоциативната), асоциативна (произведението на няколко числа не се променя, ако някои от нейните фактори се заменят с неговия продукт) и разпределително (сумата от две числа, умножени с една трета, е равна на сумата на всеки от тези числа умножено по третия номер). Той също така има неутрален елемент (4 + 0 = 4, 0 + 8 = 8) и противоположен елемент (за всяко число има друго противоположно, чиято сума води до нула).

На свой ред, сумата ви позволява да добавяте елементи от различни набори , в този случай трябва да се вземат предвид поредица от стъпки, за да се изпълни правилно операцията.

В принципа на добавянето, всеки от елементите трябва да бъде внимателно анализиран . Кардиналът на множеството е броят на елементите, с които се брои и е представен от буквата А. За да добавите елементите, които съществуват между две или повече групи, първо трябва да изолираме тези, които са общи за двете. По този начин, след като разберете кой е броят на споделените елементи, трябва да добавите това, което всеки комплект има отделно и да извадите тези общи елементи. В случай, че има повече от два комплекта, кардиналът трябва да бъде изваден и накрая да се добави пресечната точка между всички.

Важно е да се отбележи, че концепцията присъства и в различни разговорни фрази , които не са свързани с математиката. Например, казвайки на някого да направи нещо “с изключително внимание” или “с изключителна предпазливост” означава, че те са помолени да го направят по деликатен начин, знаейки как да поставят себе си пред опасностите, които могат да възникнат. Също така може да се каже "В обобщение ..." като синоним на фразите: "В крайна сметка" или "Накратко".

border=0

Търсете друго определение