Определение за ратификация

За да се установи смисълът на понятието ратификация, е необходимо преди всичко да се определи етимологичният му произход. В този смисъл можем да кажем, че това е дума, която произтича от латински, тъй като тя е сумата от два компонента на този език:
- Прилагателното "ратус", което може да бъде преведено като "валидно" или "ратифицирано".
- Глаголът "facere", който е синоним на "правене".

Ратификацията е процес и резултат от ратификация . Този глагол се отнася до утвърждаване, потвърждаване или санкциониране на нещо . Когато бъде ратифициран факт, реч, текст, регламент и т.н., неговата сигурност или валидност се потвърждават.

Например: "Ратифицирането на мерките, предложени от министъра на икономиката, демонстрира неговата власт в правителството" , "Все още има ратификация на президента на клуба, но всичко показва, че треньорът ще остане начело на екипа" , "Не вярваше, че Фабиан би могъл да каже нещо такова, но след като изслуша ратификацията му, трябваше да се убедя .

В областта на правото се говори за ратификация, когато даден субект се съгласи , че последиците от правен акт, който по принцип не би засегнал него, също го достигат.

Това означава, че въпросният правен акт, когато е възникнал, няма връзка с лицето, което предоставя ратификацията. Поради това, което е известно като принципа на автономност на завещанието, проявата на последиците върху лицето е възможна единствено от ратификацията, докато останалите страни вече са достигнати от правните последици от първия момент. ,

Накратко, това, което позволява ратифицирането, е, че действието на правен акт достига до трета страна от одобрението, което предоставя. Нека предположим, че има обещание, което е чуждо за даден човек: ако това даде своето ратифициране, то ще бъде добавено към обхвата на обещанието по собствена воля, въпреки че в неговия произход то не е дало съгласието си за това.

В рамките на закона, свързан със семейството, терминът ратификация също се използва често. Така например става дума за развод по взаимно съгласие. По-конкретно, той посочва, че двете страни, когато пристигат в съответствие с поредица от права и задължения от тяхното отделяне, трябва не само да подпишат подписаното от тях споразумение, но и да пристъпят към ратификация пред съдилищата. Защо? По няколко основни причини, сред които е и фактът, че тъй като един от двамата не спазва споразумението, от другия ще се изисква да го съди съдебно чрез процес, който ще бъде много по-бавен и по-скъп.

В областта на спорта прибягваме и до постоянно използване на въпросното понятие. Така например, той се използва за позоваване на това, когато ръководството на конкретен клуб, въпреки пораженията на екипа, реши да запази позицията на треньор на лицето, което го заема по това време, и така го прави известен публично.

border=0

Търсете друго определение