Какво означава саморазвитие

Саморазвитието се отнася до ангажимента на човека да мисли и решава за себе си. Това предполага придобиване на нови умения и повторение на действия за подобряване на личните навици и компетенции

Autodesarrollo

Човек, който е отдаден на самостоятелно развитие, трябва да има ясна визия за своята цел и да бъде нащрек за възможностите . Трябва да имате стратегически жизнен план и да действате по творчески и новаторски начин .

Саморазвитието може да бъде постигнато чрез проучвания , работа и актуализиране на знанията и предполага важно чувство за отговорност и проактивно отношение .

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да се подчертае, че експертите по саморазвитие ясно установяват, че за да се осъществи това от индивида, е важно да се имат предвид три ключа: самосъзнание, самоотдаване и любов.

С това ясно е, че е необходимо на първо място въпросният човек да е напълно наясно, че трябва да продължи да се усъвършенства професионално и че няма нищо по-добро от залагането на обучение. Също така е от жизненоважно значение, за да се постигне това, даден период от време на ден и накрая, че той също е способен да оцени себе си, да види всичко добро, което има като професионален и на лично ниво.

С тези три ключа е ясно, че успехът на саморазвитието е гарантиран.

Накратко, саморазвитието е да насърчаваме нашето собствено интелектуално развитие, което се придобива чрез учене , да го прилагаме в различни аспекти на живота. Тази концепция обикновено се използва в маркетинга , тъй като саморазвитието позволява реализацията на нови бизнес начинания и търсенето на нови възможности за работа.

Саморазвитието трябва да бъде непрекъснат процес с течение на времето и е организиран в различни фази. Действието на субекта е изградено на базата на взаимодействието с средата, в която се развива, към което постепенно се адаптира, за да консолидира и подобри своята позиция.

Понятието за саморазвитие предполага твърдо убеждение в потенциала на хората и в способността да се генерират промени чрез подобрение в тяхното съществуване и в тяхната работа. Саморазвитието работи с моторната сила, която дава възможност на индивида да изгради себе си завинаги.

В този смисъл и благодарение на новите технологии беше отворен важен път в областта на професионалното саморазвитие. Именно центровете са се появили, които дават възможност да се обучават и подобряват на работното място чрез курсове за електронно обучение, т.е. модули, които се провеждат онлайн. Факт, който го прави лесен за всеки да извърши едно или повече от тях, адаптирайки ги към техните професионални или лични графици.

По-конкретно, сред предложенията за обучение, които предизвикват интерес, са тези за изучаване на езици като английски или китайски, тези за управленски и бизнес умения, техниките, които се въртят около света на Android или създаването на уеб страници, и превенция на професионалните рискове.

border=0

Търсете друго определение