Дефиниция на глагола

Глаголът е видът на думата, която може да бъде модифицирана, за да съответства на лицето , броя , времето , режима и аспекта, който обектът говори. С произход от латинския термин verbum , глаголът е елемент от изречение, което дава модел на съществуване и описва действие или състояние, което влияе на субекта. Това е ядрото на структура, която може да маркира разделението на субекта и предиката.

Verbo

По принцип можем да кажем, че глаголът е този, който показва какво действие изпълнява граматичният субект на изречението и който може да изразява състоянията на ума, чувствата , действията, нагласите или състоянията . Глаголът може да бъде посочен чрез термин, който определя действието в случая на активния глас или като допълнение в случая на пасивния.

Глаголите могат да бъдат класифицирани по много начини, като например: от морфологична гледна точка те могат да бъдат редовни или нередовни, от времетраенето на действията, съвършени или несъвършени, според приноса на значението, което те предлагат, могат да бъдат съпътстващи, полукопулативни, предикативни преходни, реципрочни, отразяващи, нетранзитивни или прономинални; ако те служат за поддържане на значението на други глаголи, те се наричат ​​помощни.
Да назовем няколко дефиниции: преходните глаголи са тези, които изискват наличието на пряк обект, за да достигнат до пълен смисъл; непреходните , от друга страна, не трябва да имат директен обект в изречението, което отговаря на глагола; нередовни глаголи имат специфични конюгации за примитивни времена на глаголи като настоящето на индикативния режим, простото минало време на индикативното и простото бъдеще по същия начин; Редовните глаголи , напротив, са тези, които уважават системите на спрежението, които най-често се използват в езика, на който принадлежат. Други видове глаголи са личното , безличното , третото лице , дефектното и копулативното .

Използването на глагол в изречението се нарича конюгация , в някои езици глаголите винаги се използват в инфинитив и глаголното време се интерпретира с помощта на определени частици, а на испанските всички глаголи трябва да бъдат конюгирани, за да се знае реалното което те притежават. Следователно е от основно значение, че глаголът е приспособен към останалите думи, така че да не се сблъсква нито в пола, нито в лицето, нито в броя на аргументите или допълненията. Ако например анализираме испанския език, ще забележим, че с темата винаги се съгласява по брой и в повечето случаи с променливата на лицето (с изключение на т.нар. Включен субект).

Тези езици, където глаголите са свързани, се наричат инфлективни . Всеки от тях определя типа на модела на спрежението , който се различава от една езикова система до друга. В испански, повечето от глаголите са конюгирани по редовен начин според три установени модела, базирани на тематичната гласна .

В нашия език, за да извършим правилно спрежение на глаголите е важно да се има предвид, че в единствено число има трима души (I-ти-той / тя) и в множествено число други три (ние-ти-ти-тях), някои от тези форми те споделят частиците на спрежението (не във всички случаи), други не. Важно е да се изясни, че моментът, в който настъпва действието, е една от детерминантите на споменатото конюгиране.

border=0

Търсете друго определение