Дефиниция на растерното изображение

Някои понятия могат да бъдат познати с различни имена, особено ако се приемат наименованията на други езици. Това се случва с понятието растерно изображение , което също се споменава като растерно изображение , pixmap , матрично изображение или растерно изображение . Идеята за растер идва от латинската rastrum ( "rake" ), която от своя страна произлиза от Radere ( " scrape " ).

Това са изображения, които се формират от точки, наречени пиксели, подредени в правоъгълник или таблица, която се нарича растер . Всеки пиксел съдържа информация за цвета, която може или не може да съдържа прозрачност, и това се постига чрез комбиниране на червено, зелено и синьо.

Според броя на пикселите, включени в растерното изображение, се определя разделителната способност на изображението . Много често се чуват стойности като 1280 x 720, или 1920 x 1080, и не е повече от броя на изразените точки, така че те определят ширината по височина. Растерните изображения, от друга страна, могат да бъдат диференцирани според броя на цветовете, които всеки от пикселите може да представи. Тази информация се изразява в мощност 2 и в единицата, известна като бит ; В днешно време минимално приемливи са 16 бита, като 24 и 32 са по-често срещани. От друга страна, имаме RGB тип , където е възможно само непрозрачен резултат, и RGBA , който приема четвърта стойност, за да произведе полупрозрачни изображения . Трябва да се отбележи, че качеството не е непременно свързано с гореспоменатите характеристики, а зависи от доброто използване на наличните ресурси.

Друг метод за цифрово представяне на изображения е векторният. Разликите между двете са много. По принцип, векторните изображения нямат абсолютни измерения, а относителни. Да дадем практически пример, да предположим, че рисуваме триъгълник и че измерваме разстоянията между неговите върхове; ако искаме да го разширим, просто ще приложим една и съща скала към всяка от нейните линии и ще получим една и съща фигура, без никаква деформация, само по-голяма. В случая на растерни изображения това е невъзможно, тъй като образът съществува като единен списък от точки, които не разбират измерения, ъгли или някаква друга математическа концепция .

При мащабиране на растерното изображение е необходимо да имате интелигентен инструмент, който може да реши кои пиксели да се премахнат (в случай на редукция) или да добавят (за разширение), така че да се запази възможно най-много подробности. Всички тези понятия могат да изглеждат много сложни, но много хора изпълняват тези задачи чрез познати програми за ретуширане на снимки, или за създаване на албум, или просто за изрязване на снимка, която ще използват в профила на социална мрежа.

Pixel art

Видеоигрите са толкова популярна форма на изкуство, че през последните години са постигнали колекции, сравними с тези на филмовата индустрия. С толкова разнообразни заглавия, които варират от невероятно фотореализъм до образователни игри и виртуални треньори, аудиторията му е нараснала повече от очакваното и е привлякла хора от всички възрасти. Но в началото тези творения далеч не бяха считани за достойни да бъдат изложени в музей.

Преди появата на 3d видео игрите бяха съставени от растерни изображения, които обикновено бяха създадени от художници , пиксел по пиксел. Тази форма на изкуство е известна като Pixel art и успява да запази популярността си дори в ерата на третото измерение , като се има предвид нарастващия капацитет на компютри и конзоли, които позволяват много сложни растерни изображения и разнообразни и интензивни цветове. Но дори и през 80-те години, когато технологичните ресурси бяха изключително ограничени, гениите на дизайна са създали герои, чиято популярност е надхвърлила, въпреки че са били оформени от пиксели; е случаят с Марио , Donkey Kong , Link , от легендата на сагата Zelda, или Snake, от Metal Gear.

border=0

Търсете друго определение