Определение на въображението

От латинското imaginatio , въображението е способността на човека да представя образи на реални или идеални неща . Това е процес, който позволява манипулирането на информация, създадена вътре в организма (без външни стимули), за да развие ментално представяне .

Въображението по този начин позволява да се представя в ума обект, който е визуализиран преди или да се създаде нещо ново без никаква истинска храна. Представяйки си, човешкото същество манипулира информацията от паметта и преобразува вече възприетите елементи в нова реалност.

Следователно понятието може да се използва за назоваване на способността да се развие този умствен процес и резултатът от него . Например: "Дъщеря ми има голямо въображение: снощи ми разказа една история за летящ тигър, който я посещава през нощта" , "Моето въображение ме накара да мисля, че под леглото ми живее крокодил" , "Не е Реална опасност, това е само вашето въображение .

Идеята за въображението също се използва за назоваване на процеса , който няма основание или се основава на нещо, което не съществува в действителност: "Основите на прокурора са чисто въображение: няма нито един тест, който да подкрепя думите му" , "искам конкретен отговор, а не луди идеи, идващи от вашето въображение .

Въображението може да бъде свързано и с възможностите за разработване на нови проекти или формиране на новаторски идеи : "Трябва да използвате цялото си въображение, за да мислите за мото, което подчертава този продукт на конкуренцията" , "Благодарение на въображението на моя зет, днес имаме компания, която не спира да расте “ .

Някои хора стимулират въображението си много повече от средата си, за да се предпазят от събития или много трудни времена за преминаване; децата, които страдат от насилие, например, често попадат в ужасни депресивни ями и се нуждаят от интензивна психологическа помощ, след като достигнат зряла възраст, освен ако не получат необходимата помощ от своите старейшини или знаят как да намерят убежище в един свят въображаемо, в което няма опасност.

Равнината на въображението е може би най-ценното за човека, тъй като няма граници . Но това не е просто начин да се избегне действителността , а врата към безкрайни възгледи за нея, за да я разберем по-добре, без да се затваряме в неизбежните обществени структури. Летенето с нашето въображение може да ни накара да намерим решения на проблемите в нашето ежедневие.

Той е известен като странично мислене към метод, който може да се използва за решаване на проблемите чрез въображение. Ключът към тази техника са креативността и търсенето на алтернативни начини, които традиционно се предлагат; става дума за намиране на решения чрез неконвенционални алгоритми или стратегии, които логическото мислене обикновено би игнорирало.

Децата имат естествена склонност да използват странично мислене, макар че малко по малко ги губят, за да я заместят с преднамерени механизми, подходящи за културата, към която принадлежат. Затова, за да развием тази способност, която е блокирана с възрастта, е необходимо да се научим да поставяме под съмнение всичките ни сигурност , да деконструираме всичко, което мислим, че познаваме перфектно, да откриваме нови начини, възможности, които никога не са преминали през нашето въображение.

Когато се появи продукт или новаторска услуга, светът е изумен от голямото творчество на няколко и пита: "Как са се представили с това" или "как не мисля за това"; отговорите се намират в използването на въображението без страх от непознатото, гледайки отвъд стените, оставяйки след себе си „как?“ и „колко?“, за да ги промените на „защо?“ и „защо?“. какво не?

border=0

Търсете друго определение