Определение на флексия

От латинската flexĭo , флексия е действие и ефект на огъване на тялото или един от неговите членове. Това е движение на сближаване между частите на тялото чрез действието на мускулите .

Мускулната флексия позволява предмишницата да се доближи до ръката, например. Движението, противоположно на флексия, е известно като удължаване . В този случай има разстояние между костите или частите на тялото.

Сгъването на ръцете , огъването на лактите или гущера е много често срещано физическо натоварване за развитие на гръдните мускули, трицепсите, делтоидите, serratus anterior и coracobrachial. Активността също спомага за подобряване на анаеробната резистентност.

За да извършите тези лицеви опори, обектът трябва да лежи с лицето надолу, с дланите на ръката, залепени за пода, на височината на раменете. Човекът трябва да вдигне тялото си със силата на ръцете си и да се върне на земята. Ръцете, следователно, се огъват и удължават последователно. Тези, които желаят да увеличат трудността на упражнението, изпълняват лицеви опори с една ръка или добавят тежест към гърба.

Въпреки това, те не са единствените видове лицеви опори, които се случват в смисъла, който би бил мускулест. По този начин има и бицепсови къдрици и дори крака. Всички тези физически упражнения се изпълняват за постигане на великолепно състояние на формата и имат абсолютно фиброзно и мускулно тяло.

В конкретния случай на това какви биха били краката, видът на избутванията, които съществуват, се въртят около известните клякам и с тях работят квадрицепсите, както и огромните вътрешни, vastus externa и предния ректум. Този тип лицеви опори се считат от експертите за един от най-трудните, така че се препоръчва по всяко време да се извършват само от хора, които обичайно практикуват физически упражнения и имат съпротива в мускулите на долната част на тялото. ,

Много от тях са съвети, които съществуват и които трябва да бъдат взети под внимание от всеки един от хората, които са насърчавани да извършват лицеви опори в това отношение. Сред тези, например, е от основно значение адаптирането на лицевите опори към възрастта, здравния статус, теглото и опита на индивидите в тези борби.

Механичното огъване , от друга страна, се отнася до деформацията, която се наблюдава от удължен конструктивен елемент в посока, перпендикулярна на нейната надлъжна ос. Греди, плочи и листове са примери за тези елементи, които обикновено поддържат различни нива на механично огъване.

Не трябва обаче да забравяме, че терминът, който ни заема в научния сектор на геологията, също се използва. В този случай, в рамките на тази дисциплина, думата флексия се използва за определяне на огъването, на мекия разрез, които различните слоеве на земята преживяват.

Накрая, за лингвистиката , флексията е модификацията, изпитвана от думи чрез съставните морфеми, за да се изразят различни функции в рамките на едно изречение . Тези промени са свързани със съгласието и зависимостта от различните елементи на пасивността.

border=0

Търсете друго определение