Определение за послушание

Терминът послушание (произтичащ от латинската обоеденция ) е свързан с подчинението (т.е. уважаване, подчинение и изпълнение на волята на властта или на всеки, който командва ). Да цитираме някои примери за употреба: "Послушанието е ключът в отношенията между кучето и неговия собственик ", "Като най-висш авторитет на тази институция, аз изисквам покорство . "

Obediencia

Послушанието обикновено се оформя от задължения или забрани, които включват реализиране или пропускане на определени действия . Концепцията предвижда подчиняването на индивидуалната воля на авторитетна фигура, която може да бъде или индивид, или група, или понятие . Има хора, които например се подчиняват на Бога или на идеология .

Има различни форми на послушание. Тя е известна като детско подчинение на естественото подчинение, което децата изразяват на родителите си в резултат на процеса на интеграция на семейството.

В този смисъл трябва да подчертаем факта, че в областта на образованието на родителите към децата има много интересен ресурс, наречен "Приказки на покорството", който помага на родителите да се научат да възпитават децата си в ценности.

Подчинението на солидарността , от друга страна, е това, което се появява, когато някой се подчинява на решенията на групата, въпреки че няма пълно убеждение относно действията, които трябва да бъдат предприети.

Така нареченото йерархично или дължимо послушание обаче е формулирано в наказателното право и е обстоятелство, при което някой е освободен от наказателна отговорност във връзка с престъпление, извършено в съответствие с наредба, издадена от по-висш орган от този на който извърши нарушението. Това означава, че подчиненият е освободен от всякаква отговорност, въпреки че е бил съществен автор на акта, прехвърляйки наказателното наказание на лицето, което е издало въпросното нареждане.

Източен термин, този на послушанието, който също става основен стълб на религиозната сфера и по-специално на християнството, където е установено, че покорството към Бога е неоспоримо и безспорно. Смята се, че извършването на същото е да се демонстрира здрав разум, тъй като е установено, че "Отецът" е безкрайно мъдър и винаги знае какво ни подхожда.

Също така е решено, че за да се изпълни това покорство, е от основно значение да се знае волята на това върховно същество. Действие, което може да бъде постигнато чрез изучаване на човешката природа, чрез молитва, познаване на християнското учение и чрез ръководство на други хора.

По същия начин, в рамките на религиозната сфера трябва да заявим, че има и това, което се нарича формално правило за послушание. Това е мандатът, в рамките на самите църковни ордени или йерархии, въпросните висши ръководители да използват своите "подчинени", за да изпълняват послушанието още по-близо и по-твърдо.

Както мнозина от вас ще знаят, понятието за подобаващо подчинение обикновено се появява в присъдите, включващи въоръжените сили, където подчиняването на висшето е много строго и способността за свободно действие на подчинените е почти нулева. Ако началникът заповядва на своя подчинен да извърши действие, което представлява престъпление, а подчиненото се съобразява, той може да разчита на дължимото послушание.

Освен всичко подчертано е важно да знаем, че съществуват различни изрази, които използват концепцията за послушание. Така например, ние ще имаме това, което се нарича сляпо послушание, което е това, което някой прави, без да изучава по всяко време мотивите, причините или принципите, които насочват въпросния агент.

border=0

Търсете друго определение