Определяне на химическа енергия

Енергията е природен ресурс с различни свързани елементи, които позволяват промишлената му употреба. Концепцията се отнася до способността да се задейства или трансформира нещо .

Химия , от своя страна, се отнася до състава, структурата и свойствата на материята . Терминът също така позволява да назовем науката, която изучава тези аспекти заедно с модификациите, които материята претърпява по време на така наречените химични реакции.

Следователно, химическата енергия е произведена чрез химични реакции . Пример за химическа енергия е тази, която се отделя от въглища при изгаряне. Батериите и батериите също имат химическа енергия.

Произведената топлина или насилието на химическата реакция предизвикват движение или позволяват да се развие работа. Важно е да се отбележи, че храната също е източник на химическа енергия, тъй като, когато се обработват от тялото, те предлагат топлина ( калории ), протеини и витамини.

Накратко, химическата енергия е една от многото проявления на енергия. Въпреки че този вид енергия винаги присъства в материята, той се проявява само когато се регистрира промяна в нея.

Когато говорим за химическа енергия, неизбежно е, освен че определяме какво е то и за какво се използва, ние се позоваваме на множеството предимства, които тя предлага. Става дума за ползите, които носи и които са мотивирали, че в различни области вие залагате по един силен начин за него:
• Има висока производителност.
• Предлага минимално ниво на замърсяващи емисии.
• Благодарение на него се осъществява създаването на голямо разнообразие от продукти, важни за нашето ежедневие. Сред тях бихме подчертали артикулите за почистване за дома или дори за това, което е лична хигиена.
• По същия начин не трябва да пренебрегваме факта, че химическата енергия понастоящем позволява проучване и разработване на нови лекарства, благодарение на които някои болести могат да бъдат преодолени по силен начин.
• Всичко това, без да се забравя, че чрез него се предприемат нови проекти и устройства с ясната цел да се постигне пречистване на водата.
• Позволява откриването на нови материали.

Въпреки това, противниците на химическата енергия, срещу този набор от изброени предимства, не се колебайте да изложат и противниците, за да го използват. По-специално, те обикновено посочват, че причинява сериозни щети на околната среда, тъй като я замърсява и че някои от компонентите, които използва, са токсични. Това означава, че тя го показва като неекологична форма на енергия, но точно обратното.

Автомобили, самолети и милиони машини се мобилизират благодарение на химическата енергия, отделена при изгарянето на въглища или нефт. Конфигурацията на двигателите с техните цилиндри и други елементи е от ключово значение за целия процес.

Този вид енергия е дори това, което прави възможни пътуванията до космоса, което показва значението му в различни области на човешкото действие.

border=0

Търсете друго определение