Определение за представяне

Документ е предложение или съобщение по конкретна тема, което се анализира и разглежда в събрание. Презентацията може да генерира резолюция от въпросната група.

Ponencia

В ежедневния език понятието за презентация обикновено се използва за позоваване на всяка реч или представяне, които човек прави пред аудитория. Въвеждането на продукти в рамките на едно събитие, научните изложби и академичната аргументация са в този смисъл различни видове презентации.

Като цяло, презентацията се състои от представяне на проект или работно предложение. Тъй като намерението ви е дидактично или убедително, важно е говорещият да знае в дълбочина обхванатите теми. Презентацията трябва да има въведение (за да привлече вниманието на аудиторията), централен орган (където се развива съобщението, което трябва да се предаде) и заключение (което обикновено обобщава какво се изразява в централния орган).

Важно е документът да има адекватна аудиовизуална подкрепа, която укрепва понятията или помага за разбирането на термините. Например: високоговорителят може да се опира на слайдовете, докато говори, да прави пауза, за да показва малки видеоклипове и т.н.

В края на презентацията е необходимо да се остави място за въпроси или диалог . Говорещият трябва да покани публиката да направи консултации, като се опитва да отговори възможно най-ясно. Винаги е важно да не участвате в лични диалози с участниците, в преследване на съобщение, адресирано до всички присъстващи, за да се изяснят или разширят обсъжданите теми.

Един от основните аспекти, който трябва да се вземе предвид при изготвянето на доклада, е средата, в която тя ще се проведе. Според темите, които ще бъдат обсъждани по време на презентацията, организаторите трябва да преценят предимствата и недостатъците на кръглата маса, лекционната зала, театъра или видеоконференцията. Не всички изложби носят едни и същи нужди.

В някои случаи е от съществено значение да има физическа близост с обществеността, което дава възможност да се обсъждат графики и документи, отпечатани на хартия, които не искате да разпространявате чрез цифрови средства ; друг път искате да възпроизвеждате видео с висока резолюция на големи екрани, за представяне на продукти, чиито силни страни се въртят около дизайна, като например нов компютърен модел или програма за 3D моделиране.

След като бъде избран подходящият сайт за представяне, от съществено значение е популяризирането на една и съща точка към подходящата публика. Това оказва пряко въздействие върху подхода към представянето, който може да бъде изцяло технически, ако човек желае да говори с експерти в областта, с която се занимава, или въз основа на съдържание, което се оживява, за да бъде разбрано от хора, които нямат конкретни знания. В някои случаи, като например разкриването на продукт, който удовлетворява широк кръг потребители, се търси междинна точка, която разпръсква подробна информация с атрактивни и мощни видеоклипове.

И накрая, винаги е от полза за презентация да има говорител, който не само познава темата, която трябва да бъде разгледана в дълбочина, но също така чувства истинска страст към нея и е в състояние да я предаде на аудиторията си . В допълнение, въпреки че е необходимо да се спазват всички цели, установени по време на организацията, т.е. няма незапълнени точки, публиката винаги предпочита спонтанен тон с хумористични докосвания над робот, който се повтаря без емоционален ред след линия до края на речта му. Харизматичният говорител може да има незаличимо въздействие върху хората, да генерира дълбок интерес към експонираната тема.

border=0

Търсете друго определение