Определение на социалната услуга

Службата е акт и последствие от служене : извършване на действие с цел удовлетворяване на определена нужда, която човек има. Социалното , от друга страна, е това, което е свързано с обществото (общността на индивидите, които споделят обща територия и култура).

Социалните услуги са онези предимства, които са много важни за социалното благосъстояние - т.е. за качеството на живот на хората, които формират общество .

Поради широкия си обхват е невъзможно да се установи точно какво покриват социалните услуги. Всяка страна разбира социалните услуги по различни начини, въпреки че всички те предвиждат предлагането им от някакъв държавен сектор, а в много случаи и от неправителствени институции и организации .

Най-общо казано, социалната услуга е действие, което има тенденция да гарантира или увеличава автономията на даден субект и да улеснява тяхната интеграция в общността. Публична служба за социални услуги по този начин може да окаже помощ на дете, което е сираче, или на човек, който страда от физическо увреждане , за да посочи две възможности.

В някои образователни институции социалната услуга е част от дейностите, които студентите трябва да развият. В този смисъл се разбира, че социалната услуга е не само принос на солидарността към най-уязвимите сектори на общността , но и като образователен инструмент, който допринася за формирането на учениците.

Има университети, които дори налагат социална услуга като задължителна временна дейност, която студентите трябва да изпълнят, за да приложат знанията, които са получили в своя курс.

Нека видим по-долу някои от причините, поради които е необходимо или полезно социално обслужване за общността:

* позволява на тези, които желаят да помогнат на тези, които не могат да посрещнат своите основни нужди;
* В случая с студенти, социалната услуга е идеална, за да приложи на практика всичко научено чрез уроците ;
По същия начин, чрез този вид дейности, фигурата на университета е тясно свързана с обществото и това може да има редица положителни последствия, като например увеличаване на интереса от страна на хората в обществото. академично обучение;
* Както се случва при извършването на какъвто и да е алтруистичен акт, социалната служба ни помага да се чувстваме изпълнени като човешки същества и дава повече смисъл на живота ни;
* Истинските нужди на хората винаги са по-сложни, отколкото всеки учебник може да ни научи, и затова работата в лице с хората ни дава безценни уроци, които от своя страна ни подготвят да действаме по-добре на практика;
социалната услуга служи и за повишаване на осведомеността в общността за някои ценности, които изглежда са загубени във времето, като ангажираност и солидарност;
* когато някой е изложен на подобни кампании, те винаги са в състояние да размишляват върху собствения си живот, връзката си с околната среда и да станат промоутър на социалното благополучие .

Когато социалната услуга е оформена в рамките на образователна институция, като например факултет, се появяват определени правила, които се опитват да противодействат на спонтанността и които могат да отнемат ценност от жестове, които в друг контекст биха се считали за част от социалната услуга. Това се случва, защото целите на една кампания, насочени от една организация, могат да бъдат постигнати само ако всички участници останат в рамките на структурата, следвайки стъпките, посочени от нея и вземайки предвид ограниченията. Една от основните точки в този случай е да се приложи на практика онова, което е било научено в клас , така че всяка дейност, която не отговаря на това просто изискване, не може да бъде взета предвид, въпреки че генерира подобни ефекти при тези, които получават помощта.

border=0

Търсете друго определение