Определение за центромере

Центромерът е най -тясната област на хромозомите , чиято позиция е характерна за всяка от двойките. Трябва да се помни, че хромозомата е клетъчна структура, която съдържа дезоксирибонуклеинова киселина ( ДНК ).

Хромозомите имат две ръце , които са разположени на разстояние от центромера; една от тях се нарича q и е дълга, а късата - p . Според позицията на центромера, хромозомите могат да бъдат акроцентрични , метацентрични или субметацентрични . В някои случаи ние също говорим за телоцентрични хромозоми, въпреки че тази класификация често се поставя под въпрос.

Счита се, че хромозомата е метацентрична, ако нейната центромера е в центъра на структурата му, което води до еднаква дължина на ръцете. Двойките хромозоми 1, 3, 19 и 20 на човека са ясни примери за метацентричната структура.

Submetacentric хромозома, от друга страна, е тази, в която centromere е разположен така, че една от ръцете е малко по-дълъг от другия. Повечето от нашите хромозоми попадат в тази категория, с изключение на 1, 3, 19, 20 и X, всички те са метацентрични и 13, 14, 15, 21 и 22, които се считат за акроцентрични. По отношение на Y някои смятат, че са субметацентрични, докато други - акроцентрични без сателит .

Именно редът е да се определи акроцентричната хромозома, в която центромерът е най-близо до един от теломерите, което кара една от ръцете да е дълга, р , а другата е много къса, p . В нашия случай акроцентричните хромозоми са 13, 14, 15, 21 и 22, които изпълняват функцията на ядрените организатори.

Както се очаква по-горе, концепцията за телоцентричната хромозома представлява по-скоро специфичен случай; Въпреки че голяма част от научната общност го приема и разкрива, е необходимо да се отбележи, че тази категория не съществува като такава по своята същност. На теория, центромерата на телоцентричната хромозома е разположена в един от нейните краища , въпреки че това не може да е вярно, тъй като телоцентричната област не поражда друга структура в крайната й част.

Друга причина, подкрепена от учени, които изключват съществуването на телоцентричната хромозома е, че липсата на теломер или неговото скъсяване причинява липса на стабилност в хромозомите, което води до явлението, известно като Robertsonian translocation или Robertsonian polymorphism . като делене или хромозомно сливане.

Накратко, транслокацията на Робертсън е набор от промени, които засягат броя на хромозомите, които възникват, когато две акроцентрици се съберат, за да доведат до метацентрично. Както се очаква, центромерата на всяка човешка хромозома е в телоцентрична позиция .

Може да се каже, че центромерът е област от хромозомата, в която тя взаимодейства с ахроматичното вретено в различни фази на клетъчното деление (или в мейоза, или в митоза ). Центромерът в тази рамка движи движенията на хромозомата в тези фази.

Ахроматичното вретено е съставено от микротубули, които произхождат от центриолите . Това вретено взаимодейства с центромерни протеинови структури, които се наричат кинетохори . Това взаимодействие се осъществява от профазата до анафазата.

Особеностите на хромозомите могат да бъдат открити чрез определени микроскопи . Чрез тези устройства можете да забележите стеснения на хромозомата, които могат да бъдат първични (ако се открият във всички хромозоми) или вторични (когато са временни или се появяват само в определени хромозоми).

Centromeres са първични констрикции, които, когато са оцветени, изглеждат по-малко оцветени от другите области на хромозомата. По този начин учените могат по-лесно да идентифицират центромерите благодарение на ефектите, генерирани от оцветяването .

border=0

Търсете друго определение