Определяне на математически причини

Разумът е понятие с голям брой значения. В този случай ние се интересуваме да подчертаем неговата употреба в областта на математиката , където съотношението е коефициентът на две цифри .

Следователно математическата причина е връзка между две величини, които са сравними една с друга. Това е резултатът, когато едно от количествата или количествата се разделя или изважда от друго. Следователно причините могат да бъдат изразени като дроби или като десетични числа.

Нека видим пример . Съотношението от 24 до 6 е равно на 4 . Това означава, че ако разделим 24 на 6 , ще получим 4 като математическа причина.

24/6 = 4 (или, с други думи: 6 x 4 = 24 ).

Можем да потвърдим, следвайки същия пример, че 24 е 4 пъти 6 .

Трябва да се отбележи, че в много случаи се прави разграничение между геометричната причина и аритметичната причина . Геометричното съотношение е частното на геометричната прогресия и се състои в сравняване, както направихме в предишния пример, с две величини от коефициента им (определяне на това колко пъти се намира в другото).

Тъй като геометричната причина е оформена в понятието геометрична прогресия , също така е необходимо да се обясни значението му: това е последователност, в която всеки елемент може да бъде получен чрез умножение на предишната по причина (константа, която също е известна). с името на фактора прогресия ). Като цяло, използването на думата прогресия е за предпочитане за тези последователности, които имат добре дефинирано начало и край, докато последователността обикновено се използва за случаи на безкрайни термини.

Геометричната прогресия може да бъде следната: 4, 12, 36, 108, 324. В този случай математическото съотношение (или геометрично , по-точно) е 3 , тъй като това е числото, с което е необходимо да се умножава всяка елемент, за да получите следващия. Уравнението за бърз достъп до всеки елемент от тази прогресия има от една страна неизвестното с номера на поръчката ( n ), което искаме да намерим като индекс, а от другата страна - първата от думите, умножена по отношение на съотношението, по- малко. 1.

Нека видим един пример, основан на предишната геометрична прогресия, за да проверим ефективността на споменатото уравнение, когато търсим стойността на някой от нейните елементи: ако вземем, че 4 е първата, стойността на петата може да се намери чрез умножаване на 4 с 3 ( математическото съотношение на тази прогресия) се повишава до 4 (т.е. до номера на реда на елемента, който искаме да знаем, 5, минус 1); 3 повдигнати до 4 ни дават 81 , което се умножава по 4 и ни дава 324 .

Аритметичната причина, от друга страна, е разликата, която съществува в аритметичната прогресия. В този случай математическото съотношение е разликата между двете числа (т.е. резултатът от изваждането). Причината 8-3 в този смисъл е 5 .

Аритметичната прогресия , за разлика от геометричната, служи за описване на цифрова последователност, в която всяка двойка последователни термини има същата разлика като всяка друга, тъй като за да се получи една, трябва да се добави константа към предишната. Тази константа е известна като разлика на прогресията или разстоянието . Като се вземе пример от предходния параграф, ако математическото съотношение е 5, евентуална прогресия може да бъде 3, 8, 13, 18 и 23.

Както в геометричната причина, така и в аритметичната причина, накратко, ние работим с връзката между две последователни термини, известни като предшестваща и последователна .

border=0

Търсете друго определение