Определение за биоинженерство

Биоинженерингът е дисциплина, която привлича инструментите, методите и принципите на инженерството за анализ на въпроси, свързани с биологията . Чрез ресурси, свързани с математиката и физиката, можете да предоставите информация от интерес за тези, които работят с всичко, свързано с живите същества.

Известен също като биологично инженерство, инженерство на биологични системи или биотехнологично инженерство , биоинженерството е фокусирано върху изучаването на проблемите на организмите с живота. Може да се каже, че тази специалност създава мост между инженерството (наука, чиито знания и техники ни позволяват да се възползваме от ресурсите на природата) и биологията (която се фокусира върху състава, функционирането, развитието и връзките на живите същества ). ,

Докато биологията изучава системи в най-малък мащаб, инженерната дейност е свързана с по-класическия дизайн и конструкционизъм. В случая на биоинженерството той съчетава и двете аспекти: с редукционизъм, той открива и изучава фундаменталните единици и след това интегрира данните за изграждането на ново знание.

Накратко, биоинженери са инженери, които комбинират инструменти от науката си с понятия за биология за проектиране и създаване на диагностични устройства, медицински елементи, биоенергийни ресурси и други продукти.

По силен начин трябва да покажем, че биоинженерството става основна част в различни сектори на нашето общество:
- В областта на изследванията се превърна в основна дисциплина. Да, защото онези, които го прилагат на практика, са отговорни за това да придадат форма на технологични устройства, които имат за цел да помогнат да се проучи и анализира в дълбочина всяка ситуация или събитие.
- В болничните центрове също играе ключова роля. Това се дължи на факта, че биоинженерите имат за мисия да проверят правилното функциониране на всеки един от екипите, които се грижат за пациентите.

Сред различните отрасли на биоинженерството е възможно да се спомене генното инженерство (което манипулира генома на живо същество), биопроцесното инженерство (разработва процеси, които произвеждат лекарства, храна и др.) И биомедицинското инженерство (ориентирани към лекарство ).

Понастоящем предметът на биоинженерството е част от няколко университетски степени, като например аерокосмическата техника. Целта на този предмет е студентът да постигне следните цели:
- насърчаване както на предприемаческия дух, така и на човешките права.
- Да притежават необходимите знания и умения за анализ и оценка на функциите и въздействието на различните технически решения.
- Да има теоретична информация и практически капацитет в области като информационни и комуникационни технологии в биомедицината, системи за биологичен контрол, биоелектроника и биомеханика.

Интересно е да се установи, че Барселона през 2017 г. става пионер в Испания, като въвежда диплома по биоинженерство, която включва споменаване на опорно-двигателните и протетичните устройства и ортопедичната стоматология. Степен, която позволява да се получи академично образование в един сектор в постоянна еволюция.

border=0

Търсете друго определение