Дефиниция на миналото

Миналото е времето, което вече се е случило и което по хронологичен ред е изоставено . Известно е като минало и това време и какво се е случило през въпросния период. Например: "Пристрастяванията на певеца вече бяха в миналото" , "Бурното минало на играча излезе на светло, когато той се опита да пресече границата и беше спрян от полицията" , "Аржентина беше много просперираща страна в миналото, но В момента тя изпитва големи икономически проблеми и повече от половината от населението е под прага на бедността .

Pasado

Има различни начини за анализиране на миналото. Има хора, които вярват, че цялото минало време е по-добро : това е песимистична позиция, която не се доверява на прогреса на човечеството, но защитава реалността, която е живяла в предишни години.

Друга философска позиция, по-обоснована в действителност, твърди, че миналото трябва да се помни, за да се спасят положителните, а не да се повтарят грешки . В този смисъл миналото ще бъде основата, върху която се изгражда настоящето и се планира бъдещето.

Трета позиция потвърждава, че миналото не съществува (или поне съществува само в умовете на хората ). Според това понятие единственото нещо, което има реално съществуване, е настоящето: миналото вече е умряло и бъдещето все още не е настъпило.

Въпреки това идеологическо разграничение е почти неизбежно да се усети известна носталгия по отношение на нашето минало. Дори онези, които твърдят, че гледат към бъдещето, винаги мислят за развитието и растежа, обичат иновациите и не се страхуват от промяна, преживяват моменти на слабост в онези, които копнеят за детството , невинността на тази епоха, в която, в в случая с най-щастливите, не е имало задължения, смърт или изкореняване, сред толкова много различни заболявания, които могат да бъдат пострадали в живота.

Миналото дава чувство за сигурност, контрол , както е известно и не се променя . Разбира се, ние имаме силата да го помним с някои изменения, които се приспособяват към нуждите, които имаме на всеки етап от живота ни. Много е често срещано, че едно и също събитие се довежда до паметта с различни конотации всеки път, в зависимост от настоящите чувства, когато го предизвикваме; Например, някой, който успява да остави бедността зад себе си, може да си спомни с презрение младостта си, пълна с недостатъци, а по-късно, ако понесе много дълбока загуба, копнее за емоционалната сигурност, която той чувства, въпреки икономическата нестабилност.

Както често се случва и в други случаи, балансираната поза е най-препоръчителната, тъй като ни позволява да се учим от миналото, за да изградим по-добър подарък. Неизбежно е да се разчита на натрупания опит ; Какво би станало на един учен, без да започне от безкрайността на откритията, направени от неговите предшественици, или от писател, без да е култивирал четенето чрез великите класици? В много случаи гордостта кара някои хора да търсят реалност, напълно откъсната от корените, вярвайки, че само по този начин е възможно да се постигне автентичност. И това не може да бъде по-далеч от реалността.

Никой не може да избере техния произход, а хората, които търсят отговори за всичко, често съжаляват за много събития в миналото си, независимо дали в учението на родителите им липсва смисъл или морал, или идеи, които те използват за защита в юношеството и с които вече не се чувстват. идентифицирани. Но някой, който е способен да постави под въпрос тези събития и да се възползва от това, което са научили от грешките, има неизмеримо богатство и вероятно няма много пречки, които не могат да бъдат преодолени в живота .

За физиката , миналото на едно събитие X се формира от съвкупността от точките на пространствено-времевото измерение, които могат да повлияят на това, което се случва в X.

border=0

Търсете друго определение